Posts Tagged ‘HG Wessberg’

 • Sverigeförhandlingen går mot sitt slut

  HG Wessberg Nyligen signerades avtalen för Ostlänken, första delen av höghastighetsjärnvägen, med alla berörda kommuner och regioner. Men den nya höghastighetsjärnvägen lär debatteras ett tag till, där nya förutsättningar också kan leda till att man får göra om förhandlingarna.

 • Avbryter förhandling om Östlig förbindelse

  HG Wessberg Sverigeförhandlingen avbryter förhandlingarna om Östlig förbindelse efter negativt besked från Stockholms stad avseende förhandling.

 • Almedalen: ”Bygg hela höghastighetssystemet direkt”

  HG Wessberg Bygg ut allt direkt och använd lånefinansiering var budskapet från Sverigeförhandlingen som presenterade planen för utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen.

 • Första avtalen undertecknade i Sverigeförhandlingen

  HG Wessberg Sverigeförhandlingen har undertecknat avtal med Lunds kommun, Helsingborgs stad och Region Skåne om satsningar på kollektivtrafik, cykel och bostäder. Det är de första avtalen som tecknats inom ramen för Sverigeförhandlingen.

 • Tidig byggstart Järna-Jönköping rekommendationen

  HG Wessberg Ska man komma någon vart ska det vara snabba processer, säger Sverigeförhandlingens förhandlingsperson HG Wessberg, som på Öresundshuset i Almedalen presenterade den lägesredovisning man överlämnat till regeringen.

 • Sverigeförhandlingen överens med Helsingborg

  HG Wessberg Helsingborg och Sverigeförhandlingen har nått en överenskommelse om investeringar i cykelåtgärder och två Buss Rapid Transit-linjer, BRT, som på sikt kan bli spårvägar. Staten medfinansierar projekten med drygt 249 miljoner kronor och Helsingborg förbinder sig att bygga 3 530 bostäder.

 • 106 220 bostäder i Sverigeförhandlingen

  HG Wessberg Sverigeförhandlingen har nått en överenskommelse med Borås Stad om en station mellan Jönköping och Göteborg på den nya höghastighetsjärnvägen. 12 kommuner har nu skakat hand med förhandlarna.

 • Förhandlar fram 15 000 nya bostäder i Lund

  HG Wessberg På måndagen skakade Lunds kommun hand med Sverigeförhandlingen. I utbyte mot 15 000 nya bostäder och en medfinansiering på 120 miljoner kronor får staden en station på den nya höghastighetsjärnvägen.

 • Åtaganden om 55 000 bostäder i Sverigeförhandlingen

  HG Wessberg Tisdagens handskakning mellan höghastighetsbanans förhandlare och fem kommuner innebär ett åtagande om att bygga 55 000 nya bostäder och cirka en miljard i finansiering.

 • Lån och försäljning kan finansiera nya järnvägen

  HG Wessberg På tisdagen överlämnade Sverigeförhandlingen en delrapport kring hur den nya höghastighetsjärnvägen ska finansieras till infrastrukturminister Anna Johansson. Bland annat föreslår man försäljning av statliga tillgångar.

 • ”Avser att börja förhandla i februari”

  HG Wessberg HG Wessberg, regeringens förhandlingsperson i Sverigeförhandlingen, gästade Business Arena. Målbilden är att de första höghastighetstågen ska börja rulla runt 2030. Det kan också bli mer än 100 000 bostäder i överenskommelsen.

 • Höghastighetståg nästa för HG Wessberg

  HG Wessberg Modellen innebär helt enkelt, menar HG Wessberg, att vill man bygga bostäder och vill ha tunnelbana så går det bra, om man är beredd att betala.

 • ”Så fort det bara går”

  HG Wessberg HG Wessberg är statens förhandlingsperson för bostadsbyggande och tunnelbana i Stockholm. Som inflyttad men lojal Stockholmare, som han själv uttrycker det, anser han att detta är en av de viktigaste frågor han varit inblandad i.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived