Posts Tagged ‘Hemsö’

 • Förvärvar äldreboenden i Finland

  Hemsö Hemsö har förvärvat två äldreboenden i Åbo-regionen i Finland. Båda fastigheterna är fortfarande under uppförande.  Investeringen uppgår till 125 miljoner kronor. 

 • Utvecklar nytt vård- och omsorgsboende i Luleå

  Hemsö I januari 2017 förvärvade Hemsö en kommunal portfölj i Luleå, däribland även en markanvisning avseende ett nytt vård-och omsorgsboende. Nu utvecklar företaget det nya boendet som beräknas få 144 platser och en uthyrningsbar yta om 12000 kvadratmeter. 

 • Investerar 500 miljoner i Sandbyhov

  Hemsö Hemsö fortsätter utveckla södra Sandbyhov i Norrköping med ett totalt investeringsbelopp om 500 miljoner kronor. Detta efter att detaljplanen för den södra delen av kvarteret har vunnit laga kraft. 

 • Hemsö köper i Helsingfors

  Hemsö Hemsö har förvärvat tre universitetsfastigheter i centrala Helsingfors. Total investeringsvolym uppgår till 800 miljoner kronor.

 • Fullt uthyrt i Hemsös nya KI-hus

  Hemsö Karolinska Institutet är största hyresgäst i Hemsös nyproducerade fastighet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Ny hyresgäst är dessutom Huddinge kommun som hyr 4 000 kvadratmeter för en ny gymnasieskola med inrikting på Life Science. 

 • Hemsö bokslutskommuniké 2017

  Hemsö Sammanfattning januari – december 2017 Hyresintäkterna ökade till 2 363 mkr (2 189). Förvaltningsresultatet ökade till 1 314 mkr (1 111). Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 1 682 mkr (2 072). Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 135 mkr (-208). Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 591 mkr (2 343). Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till

  Lånar 800 miljoner av NIB

  Hemsö Samhällsfastighetsbolaget Hemsö har av Nordiska Investeringsbanken erhållit ett lån om 800 miljoner kronor. Det rör sig om ett icke-säkerställt lån med en löptid om åtta år som är kopplat till utvecklingen av fastigheten Patienten 1 i Hagastaden.

 • Hemsö lånar halv miljard

  Hemsö Hemsö lånar upp 50 miljoner euro, motsvarande 491 miljoner kronor, på den europeiska penningmarknaden via sitt EMTN-program.

 • Hemsö lånar upp 150 miljoner

  Hemsö Hemsö har emitterat en 20-årig obligation i svenska kronor inom ramen för sitt EMTN-program. Obligationen har ett nominellt belopp om 150 miljoner kronor.

 • Så ska Bodens äldrekris lösas

  Hemsö Under tisdagen togs det första spadtaget i bygget av Bodens nya äldreboende, Björknäs – ett välkommet projekt i en kommun som i brist på annat tvingas inhysa äldre i dyra rum på Sunderby sjukhus.

 • S&P bekräftar Hemsös rating

  Hemsö Internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor‘s har bekräftat Hemsös långsiktiga kreditbetyg. Hemsös rating är sedan tidigare A- och utsikterna är stabila.

 • Hemsö i bytesaffär för en miljard

  Hemsö Hemsö och Fastighets AB Stenvalvet har gjort en bytesaffär avseende totalt tolv fastigheter. Transaktionsvärdet landar på runt 1 miljard kronor.

 • Hemsö köper och bygger i Boden

  Hemsö Hemsö har förvärvat mark i Bodens kommun för att uppföra ett äldreboende på knappt 11 000 kvadratmeter med 126 lägenheter. Investeringen uppgår till 225 miljoner kronor. 

 • Hemsö tar fram nytt mötescentrum i Lund

  Hemsö Lunds kommun ska tillsammans med Hemsö ta fram ett nytt mötesforum på den nuvarande tingsrättstomten vid stationen i Lund.

 • Hemsö förvärvar äldreboenden i Växjö

  Hemsö Hemsö förvärvar två äldreboenden i Växjö för 300 miljoner kronor. Fastigheterna är uthyrda till Norlandia och Attendo.

 • Hemsö bygger i Västerås nya stadsdel

  Hemsö Västerås stad har utsett Hemsö för att utveckla det nya bostadsområdet Södra Källtorp. Hemsö bygger ett äldreboende med 120 platser, 60 trygghetsbostäder samt en förskola. Investeringen uppgår till 490 miljoner kronor. 

 • Hemsö förstärker sitt team

  Hemsö Anna Marand, som arbetat på Hemsö sedan bolagets start, har utsetts till projektutvecklingschef och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. Bolaget rekryterar även tre nya medarbetare.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived