Posts Tagged ‘Heimstaden’

 • Heimstadens första handelsdag på börsen

  Heimstaden Det Malmöbaserade fastighetsbolaget Heimstadens preferensaktie togs upp till handel på Stockholmsbörsens First North-marknad på torsdagen. Öppningskursen i handeln med bolagets preferensaktie var 315 kronor vilket är 5 kronor, 1,6 procent, under emissionskursen på 320 kronor.

 • Heimstaden förvärvar bostadbestånd

  Heimstaden Heimstaden utökar sitt ägande i Malmö genom att avtala om förvärv av Möllekällan Fastighets AB.

 • Heimstaden noterar preffar

  Heimstaden Heimstaden har offentliggjort ett erbjudande till allmänheten och institutioner att teckna preferensaktier i bolaget. Erbjudandet omfattar 2 343 750 aktier som kan tecknas till kursen 320 kronor vilket innebär att man vill resa 750 miljoner kronor i nytt kapital.

 • Heimstaden förvärvar i Köpenhamn

  Heimstaden Heimstaden förvärvar 129 lägenheter i Köpenhamn genom att köpa samtliga aktier i Fredensborg Danmark A/S från Fredensborg AS.

 • Castellum och Heimstaden i storaffär

  Heimstaden Castellum har via sina dotterbolag Corallen, Brostaden och Aspholmen köpt 27 fastigheter av Heimstaden på fyra orter. Affären har ett underliggande fastighetsvärde om 2,4 miljarder kronor varav den största delen är köpeskillingen för 50 procent av aktierna i Henry Ståhl Fastigheter som köps av Corallen.

 • Heimstaden och Akelius byter Fastigheter

  Heimstaden Akelius köper 489 lägenheter av Hemstaden som i sin tur förvärvar Akelius samtliga fastigheter i Trelleborg.

 • Köper 135 lägenheter i Malmö

  Heimstaden Rikshem har förvärvat sex fastigheter i Malmö, omfattande 135 lägenheter. Fastigheterna omfattar 8 893 kvadratmeter uthyrbar yta.

 • Samverkan om att bygga Culture Casbah

  Heimstaden Fyra fastighetsbolag kommer tillsammans att satsa 500 000 kronor för att utreda förutsättningarna för att förverkliga stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah.

 • Köper 1 141 lägenheter i Skellefteå

  Heimstaden Nordhalla har ingått avtal med Skelleftebostäder (Skebo) där Nordhalla per den 1 april 2015 förvärvar ett fastighetsbestånd på 1 141 lägenheter i Skellefteå. Affären är värd cirka 600 miljoner kronor.

 • Heimstaden förvärvar i Strängnäs och Gävle

  Heimstaden Heimstaden AB förvärvar en bostadsportfölj i Strängnäs om 25 fastigheter samt en bostadsportfölj i Gävle bestående av 4 fastigheter.

 • Heimstaden köper Henry Ståhl Fastigheter

  Heimstaden Heimstaden AB har ingått avtal om att förvärva aktierna i Henry Ståhl Fastigheter AB som omfattar cirka 350 000 kvadratmeter bostäder och lokaler i Norrköping, Linköping och Örebro.

 • Heimstaden säljer bostadsportfölj i Katrineholm

  Heimstaden Heimstaden och Nordhalla, gemensamt ägt av Heimstaden, Alecta samt Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser, har ingått avtal där Nordhalla per den 1 oktober förvärvar hela Heimstadens Katrineholmsbestånd.

 • Heimstaden förvärvar i Malmö

  Heimstaden Heimstaden har köpt fastigheten Vidar 1 i Malmö av Peab.

 • Heimstaden förvärvar bostäder

  Heimstaden Heimstaden har under året genomfört transaktioner för cirka en miljard kronor.

 • Nytt fastighetsbolag bildas

  Heimstaden Heimstaden har tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta samt Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser bildat ett nytt fastighetsbolag med fokus på bostäder. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 2,9 miljarder kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived