Posts Tagged ‘Heden’

  • Grönt ljus för 500 bostäder i Örebro

    Heden Detaljplanen för området Heden i norra Örebro har vunnit laga kraft. Det möjliggör för ett nytt bostadsområde med 500 bostäder samt grundskola och förskola. 

  • Markanvisar i centrala Göteborg

    Heden Göteborgs stad går nu ut med en markanvisningstävling för tomten Cirkus Lorensberg vid Heden i centrala Göteborg. Platsen ska i framtiden innehålla bostäder och lokaler.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived