Posts Tagged ‘Heba’

 • Ledamöter säljer och köper i HEBA

  Heba Lars Åberg, styrelseledamot i HEBA, har sålt 915 aktier i bolaget för 112,50 kronor per aktie. Samtidigt köper Lena Hedlund, även hon ledamot, 500 aktier för 113 kronor per aktie.

 • Wästbygg säljer till Heba

  Heba Heba har tecknat avtal med Wästbygg Projektutveckling Stockholm om förvärv av bostadsprojektet Solskensvägen med 155 ungdomsbostäder i Tullinge. Värdet på affären uppgår till 216 miljoner kronor.

 • Vad har Blackstone i kikaren?

  Heba Amerikanska fondjätten Blackstone har nu tagit ett stort kliv in på den svenska fastighetsmarknaden, genom både Obligo och D. Carnegie-affärerna. Frågan är vad Blackstone har för planer, varför valde man att köpa in sig i D. Carnegie & Co?

 • Heba anställer tre medarbetare

  Heba Fastighetsbolaget Heba har anställt tre nya medarbetare. Nina Agerberg som vd-assistent, Björn Nielsen som drifttekniker och Otilia Perez som receptionist.

 • HEBA delårsrapport k2 2016

  Heba Hyresintäkterna uppgick till 143,4 (140,8) Mkr. Driftsöverskottet uppgick till 84,9 (85,1) Mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till 56,3 (58,7) Mkr. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 67,3 (542,5) Mkr och värdeförändringar på räntederivat uppgick till –19,9 (5,4) Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 111,2 (473,3) Mkr, vilket motsvarar 2,69 (11,47) kr per aktie. Substansvärdet uppgick till 114

  HEBA Fastighets AB delårsrapport k1 2016

  Heba Hyresintäkterna uppgick till 70,9 (70,0) Mkr. Driftsöverskottet uppgick till 39,3 (39,9) Mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till 24,8 (25,3) Mkr, Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 51,0 (120,2) Mkr och värdeförändringar på räntederivat uppgick till –14,6 (–12,4) Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till 47,7 (103,8) Mkr, vilket motsvarar 1,15 (2,52) kr per aktie. Substansvärdet uppgick till 114

  HEBA säljer bostäder till CityFast

  Heba HEBA säljer en bostadsfastighet i Nälsta, norra Stockholm, till Rättar vigs fastigheter, ett bolag inom Cityfast-koncernen. Köpeskillingen uppgår till drygt 135 miljoner kronor.

 • Ny ledamot i Hebas styrelse

  Heba Valberedningen i Heba föreslår att Tobias Emanuelsson väljs in i bolagets styrelse. Han ersätter Leif Mellqvist som suttit i styrelsen sedan 1994.

 • Insider fortsätter sälja Heba-aktier

  Heba Lars Billson Åberg, styrelseledamot i Heba, fortsätter sälja aktier i bolaget. 3 mars sålde han 1000 B-aktier.

 • Styrelseledamot säljer fler Heba-aktier

  Heba Lars Billson Åberg, styrelseledamot i Heba, sålde 22 februari 1000 B-aktier i bolaget. Det var hans andra försäljning inom loppet av några dagar.

 • Styrelseledamot säljer Heba-aktier

  Heba Lars Billson Åberg, styrelseledamot i Heba, sålde 19 februari 1028 B-aktier i bolaget. Hans innehav efter försäljningen uppgår till 59 000 B-aktier och 144 840 A-aktier.

 • Styrelseledamot ökar Heba-innehav

  Heba Dagen före julafton köpte Lena Hedlund, styrelseledamot i Heba Fastighets AB, 500 B-aktier i bolaget. Efter transaktionen uppgår hennes innehav till 8 100 B-aktier och 500 A-aktier.

 • Köper i Farsta för 254 miljoner

  Heba Heba förvärvat ett äldreboende i Farsta söder om Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 254 miljoner kronor. Säljare är Danator Group AB.

 • HEBA köper av JM för 177 miljoner

  Heba Heba förvärvar ett äldreboende under uppförande i Sollentuna, av JM. Förvärvet görs genom bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 177 miljoner kronor.

 • Mäklar 100 000 aktier i Heba

  Heba ABG Sundal Collier mäklade på onsdagen en aktiepost om 100 000 B-aktier i Heba, motsvarande 0,2 procent av kapitalet i bolaget.

 • Carlbergssjöns inflytande i Heba ökar

  Heba En ägare av 132 840 A-aktier i Heba Fastighets AB har begärt att aktierna omvandlas till lika många aktier av serie B. Enligt bolagets bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att göra så.

 • Hyr ut Norra Djurgårdsstaden

  Heba Heba har genomfört två uthyrningar i Annedal samt Norra Djurgårdsstaden.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived