Posts Tagged ‘Hässleholm’

 • Förvärvar 170 lägenheter i Hässleholm

  Hässleholm K-Fastigheter köper en fastighetsportfölj om 170 lägenheter belägna i centrala Hässleholm. 

 • Förvärvar äldreboende i Hässleholm

  Hässleholm Skandia Fastigheter har förvärvat ett blivande äldreboende i Hässleholm, i Skåne. Boendet kommer omfatta 72 nya lägenheter och beräknas stå färdig under 2020. Säljare är Drevviken Fastighetsförvaltning AB. 

 • Hässleholm har bytt från militär till natur

  Hässleholm Höghastighetsbanan kan bli ett lyft för staden som har järnvägen att tacka för sin existens. Utvecklingsplanerna är omfattande i den tidigare militärstaden där man nu satsar på bostäder och naturupplevelser.

 • En joker över sundet

  Hässleholm Trots att Öresundsregionen blir allt mer integrerad vad gäller kultur och arbetsmarknad finns det utmaningar på horisonten. En av de största är att Öresundsbron närmar sig sitt kapacitetstak. Var kommer nästa fasta förbindelse att ligga?

 • 7 000 bostäder och höghastighetståg

  Hässleholm Hässleholms kommun har nu kommit överens i Sverigeförhandlingen vilket innebär att 11 kommuner nu anslutit. Genom torsdagens handslag förbinder sig Hässleholms kommun att medfinansiera den nya stambanan med 50 miljoner kronor och att tillsammans med Kristianstads kommun bygga 7 000 bostäder.

 • Köper 170 lägenheter i Hässleholm

  Hässleholm Svenska hus köper 12 bostadsfastigheter med 170 lägenheter i Hässleholm av Blocket Holding AB. Köpet innebär att Svenska Hus utökar beståndet i Skåne till totalt 1900 lägenheter.

 • Jernhusen säljer mark till Region Skåne

  Hässleholm Jernhusen säljer mark i Hässleholm till Region Skåne för 28 miljoner kronor. Bolaget har sedan 2010 arbetat fram en detaljplan för marken, som vann laga kraft 2013.

 • Förvärvar sju vårdfastigheter

  Hässleholm K2A har tecknat avtal om förvärv av sju vårdfastigheter i Hässleholm, Uppsala och Partille till ett underliggande fastighetsvärde om 93,5 miljoner kronor.

 • Hemsö tecknar nya hyresavtal för skollokaler

  Hässleholm Hemsö Fastighets AB har tecknat fyra nya hyresavtal på totalt 6 600 kvadratmeter för skollokaler i S:t Larsparken i Lund samt i Hässleholm.

 • Köper Stadshotellet i Hässleholm

  Hässleholm KunskapsPorten och K-fastigheter förvärvar Stadshotellet i Hässleholm från Gepefek.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived