Posts Tagged ‘Härryda’

  • Härryda prövar nytt i detaljplaneringen

    Härryda Med start hösten 2017 provar Härryda kommun exploatörsdrivna detaljplaneprojekt, den exploatör som vill bygga i ett område ansvarar själv för att ta fram underlag till förslag för en ny detaljplan.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived