Posts Tagged ‘Hans Lind’

 • “Reformerna kommer inte hjälpa”

  Hans Lind De propositioner som regeringen lagt fram i Riksdagen i syfte att öka bostadsbyggandet i Sverige är ett steg i rätt riktning men de kommer inte att lösa problemen. Det menar Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH.

 • Politiker och opinionsbildare vill förlora!

  Hans Lind Hans Lind testar den hypotetiskt-deduktiva metoden med utgångspunkt från hypotesen ”Politiker och opinionsbildare vill förlora!”.

 • Hållbara städer – två aspekter

  Hans Lind Hållbarhet täcker ju idag in det mesta: miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter ska inkluderas och var och en av dessa kan i sin tur tolkas på lite olika sätt.

 • Dags för “social housing”!

  Hans Lind I Sverige har de politiska partierna sedan länge varit rörande eniga om att vi inte ska ha “social housing” av denna typ i Sverige.

 • Sanningen är i detaljerna

  Hans Lind Ett närliggande problem i samhällsdebatten är att vi tenderar att diskutera i för abstrakta och generella termer och utan att ha riktigt koll på vad de siffror vi använder egentligen mäter och säger.

 • KTH får professur i fastighetsförvaltning

  Hans Lind Det är nu klart att KTH har fått finansiering för att inrätta landets första professur i fastighetsförvaltning.

 • Slå vakt om våra dåliga bostäder!

  Hans Lind Ska det gå att hitta den billiga bostaden snabbt så måste den låga hyran motsvara marknadshyran på bostaden.

 • Leder marknaden till rätt mängd bostadsbyggande?

  Hans Lind Varför byggs det inte mer bostäder trots att priserna i storstadsregionerna är så höga?

 • Varför så få auktioner i privat sektor?

  Hans Lind Ekonomipristagaren Joseph Stiglitz noterade på 1980-talet att på en rad fria marknader förekommer “ransonering”, det vill säga att säljaren bestämmer ett pris som är sådant att det uppstår en kö – och sedan väljer säljaren en av de köande köparna. Stiglitz första artikel handlade om banker – att de inte har en auktion på lån och ger lån till den som är beredd att betala den högsta räntan.

 • Bostadsbrist: Ett normativt begrepp

  Hans Lind I en krönika i Fastighetsnytt år 2010 påpekade Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på KTH, att begreppet bostadsbrist är normativt.

 • Dags för en social bostadspolitik!

  Hans Lind Hans Lind skriver om vad som händer på en reglerad hyresmarknad när efterfrågan stiger snabbare än utbudet.

 • Samhällsfastigheter som investeringsobjekt – kan det vara något?

  Hans Lind Under senare år har vi sett en rad transaktioner där ”samhällsfastigheter” – ­skolor, äldreboende, vårdlokaler och dylikt – sålts av kommuner och landsting till olika fastighetsbolag. Som alltid finns en rad olika varianter av affärer men i denna krönika antar jag att det handlar om lokaler som säljaren räknar med att fortsätta att använda under en längre tid och att det skrivs ett långt hyreskontrakt, till exempel 15 år, i samband med att fastigheten säljs.

 • Vem tar de ekonomiska ­riskerna när man flyttar en stad?

  Hans Lind Stadsomvandlingen i Kiruna och ­Gällivare är en långsiktig och komplex process. KTH har under det senaste året haft en roll som ”bollplank” till kommunerna för att bidra med kunskap, analys och idéer.

 • Ska vi skämmas för att vi diskonterar?

  Hans Lind Ibland drabbas man av en kanske irrationell önskan att säga emot. Jag vet inte hur många gånger som jag hört kloka inlägg om vikten av att beräkna livscykelkostnader, göra livscykelanalyser där vi redan i byggskedet tar hänsyn till renovering och rivning, och inte minst att vi måste utgå från mål om långsiktig hållbarhet.

 • Varmhyra är bäst!

  Hans Lind Ett generellt problem som finns på många områden är att ett utfall beror av flera aktörers handlande och att det är svårt att skapa incitament för alla inblandade aktörer att göra ”rätt” sak. Frågan om kallhyra kontra varmhyra är ett klassiskt exempel på detta.

 • Vad kan vi egentligen veta?

  Hans Lind I inledningen till boken Den nikomachiska etiken skriver Aristoteles: ”Det är nämligen karaktäristiskt för en bildad person att han på varje område eftersträvar exakthet i den utsträckning som företeelsens natur medger” (översättning av Mårten Ringbom). Det han ville säga var att argumentation om etiska frågor inte kan ha samma precision som argumentation inom matematiken.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived