Posts Tagged ‘Hans Lind’

 • Rätt till 75+ trygghetsboende till rimlig hyra!

  Hans Lind Under de senaste decennierna kan vi se två trender när det gäller boende för äldre. Den första är att allt mer satsas på hemtjänst och hemsjukvård, en annan tendens under senare tid är att det växer fram allt fler privata alternativ som erbjuder äldreboende.

 • Webb-TV: “Behövs en ny Karl XI”

  Hans Lind För drygt ett år sedan presenterade Bokriskommittén sina slutsatser, som sammanfattningsvis handlade om att det inte räcker att bara bygga – och inte heller att bara öka rörligheten i det befintliga beståndet. På tisdagen samlades man åter, för att prata om vad som hänt sedan dess. Svaret: inte särskilt mycket. Se kommentarer från Hans Lind, Klas Eklund och Lennart Weiss i ett TV-inslag.

 • Flyktingkrisen och bostadsmarknaden

  Hans Lind När det enda förslag som läggs fram är att processen för tillfälliga bygglov ska snabbas upp har politikerna uppenbarligen inte förstått situationens allvar. Ingen kan ju heller på allvar tro att några miljarder i subventioner – utan krav på mer planlagd mark – har någon märkbar effekt på byggandet. Det antyds att flyktingar kommer att få ordna boende själva i högre grad, och vad händer då?

 • Varför vertikal integration?

  Hans Lind Företag och organisationer väljer olika sätt att avgränsa sin verksamhet. Vissa, som till exempel Trafikverket, väljer en Renodlad Beställarroll och köper i princip allt externt. I den privata sektorn finns stor spridning när det gäller vad som görs internt och vad som köps på marknaden. Det finns företag som valt en relativt långtgående vertikal integration, det vill säga har olika led internt.

 • Dags för en ”Fair Share Housing Act”!

  Hans Lind En gammal sanning i nationalekonomi är att om en person får mer att välja mellan så kan denne inte få det sämre – om vi bortser från kostnader för att jämföra. Men som många gamla sanningar så stämmer den inte.

 • Kadefors tar nya Professuren

  Hans Lind Landets första professur i fastighetsförvaltning har nu tillsatts. Det blir Anna Kadefors, för närvarande verksam vid Avdelningen för Service Management vid Chalmers, som tar den nya tjänsten.

 • Bostadspolitisk nostalgi

  Hans Lind I debatten kan man höra resonemang ungefär som detta: ”På 1980-talet hade Sverige en social bostadspolitik och alla hade möjlighet att få en hyreslägenhet.

 • Ny rapport föreslår reformerad hyresmarknad

  Hans Lind Långtidsutredningen presenterar i dag en ny underlagsrapport, Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen, skriven av docent Per-Anders Bergendahl, fil. dr Monika Hjeds Löfmark och professor Hans Lind.

 • Att bygga inkomstmässigt blandade stadsdelar

  Hans Lind Segregationen och inkomstgapet mellan olika stadsdelar ökar och oroar allt fler.

 • Hur får vi marknader att fungera?

  Hans Lind Gillar man marknader bör man gilla en hel del regleringar. Marknader hotas nämligen från två olika håll.

 • Dags för en skarp ockerlag!

  Hans Lind “På en väl fungerande marknad tjänar man inte pengar på att lura folk.”

 • Innebär ränteavdrag verkligen att lånat kapital är gynnat?

  Hans Lind Begränsning av ränteavdrag vid företagsbeskattning kan motiveras på två helt olika sätt.

 • Bostadspriser, attraktivitet och bostadsbyggande

  Hans Lind Hur ska vi bygga våra städer så att de blir attraktiva? Och hur ska vi ta reda på hur vi ska bygga våra städer så att de blir attraktiva?

 • Två sökande till professur i fastighetsförvaltning

  Hans Lind Den kommande professuren i Fastighetsförvaltning står nu mellan två sökande, båda med bakgrund från Chalmers. Tillsättning av tjänsten väntas ske i oktober.

 • Hyresreglering och renovering

  Hans Lind En aspekt som inte diskuterats så mycket är vilken effekt som hyresregleringen har på renoveringar – när de görs och hur de görs.

 • Vad är det för bra med marknadshyror?

  Hans Lind Att vi har kvar hyresregleringen på bostadsmarknaden förklaras ibland med att det finns en liten grupp som förlorar mycket om den tas bort och en stor grupp som vinner lite om den tas bort.

 • “Reformerna kommer inte hjälpa”

  Hans Lind De propositioner som regeringen lagt fram i Riksdagen i syfte att öka bostadsbyggandet i Sverige är ett steg i rätt riktning men de kommer inte att lösa problemen. Det menar Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived