Posts Tagged ‘Hammarö kommun’

  • Boet Bostad bygger i Hammarö

    Hammarö kommun Boet Bostad förvärvar en fastighet i Hammarö kommun. Syftet är att utveckla 120 nya bostäder på platsen. 

  • Willhem säljer i Hammarö

    Hammarö kommun Willhem avyttrar en fastighet i Hammarö kommun till Hammaröbostäder. Köpesumman uppgår till 114 miljoner kronor. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived