Posts Tagged ‘Hagastaden’

 • Oscar Properties trotsar nedgång

  Hagastaden Trots att Oscar Properties skrev ned sin prognos från cirka 500 till 400 miljoner kronor i fjol och stoppade vissa projekt, så tror bostadsutvecklaren på en fortsatt stark marknad för lyxbostäder. ”Vi har sålt över 70 procent av beståndet i Norra Tornen”.

 • SKB bygger 110 bostäder i Hagastaden

  Hagastaden SKB har blivit anvisad mark av Stockholm stad och planerar att bidra till den växande Hagastaden med 110 nya kooperativa hyresrätter. Dessutom tillkommer en innergård och kommersiella lokaler i kvarteret.

 • Fortsatt byggsamarbete i Hagastaden

  Hagastaden Vitartes och Veidekke Bygg Kommersiellt har tecknat avtal för ett fortsatt samarbete kring fastigheter i Hagastaden. Arbetet kommer utföras av Arcona, ett dotterbolag till Veidekke Bygg.

 • ÅF vinner upphandling i Hagastaden

  Hagastaden Stockholms läns landsting har valt ÅF för inledande projekteringstjänster, i området i och kring Karolinska Universitetssjukhuset.

 • Skanska vinner avtal med Familjebostäder

  Hagastaden Skanska har tecknat avtal med Familjebostäder om att bygga ett kvarter med 178 hyresrättslägenheter i Hagastaden, Stockholm. Kontraktet är värt cirka 400 miljoner kronor.

 • Bygger för forskare och studenter

  Hagastaden Akademiska Hus satsar drygt 430 miljoner kronor för att bygga 322 lägenheter åt internationella forskare och studenter på Campus Solna, Karolinska Institutet.

 • Campusplan för Solna och Hagastaden undertecknad

  Hagastaden Den nya campusplanen för KI Campus Solna har signerats. Campusplanen syftar till att skapa en inkluderande plats och samtidigt stärka Karolinska institutets identitet som ett världsledande medicinskt universitet.

 • Bygger 300 bostäder i Hagastaden

  Hagastaden Stockholms stad anvisar mark till Järntorget och Abacus i Hagastaden i norra Stockholm. Totalt ska de båda bolagen bygga 300 bostäder i den framväxande stadsdelen.

 • Castellum tillträder Torsplan 2

  Hagastaden På onsdagen tillträder Castellum kontorsfastigheten Torsplan 2 i framväxande Hagastaden i Stockholm, som de köpte av NCC i slutet av 2015 för 1,6 miljarder.

 • Veidekke bygger i Hagastaden

  Hagastaden Veidekke ska uppföra 205 bostäder i Hagastaden med beräknad inflyttning under 2018-2019.

 • Nya tunnelbanan kommer närmare

  Hagastaden Efter att Stockholmsförhandlingen avslutades kommer stadens nya tunnelbana allt närmare. Exploateringskontoret föreslår att samtliga nämnder godkänner de genomförandeavtal som nu tagits fram med alla kommuner.

 • Veidekke och Arcona bygger i Hagastaden

  Hagastaden Vitartes, som till lika delar ägs av Hemsö och SveaNor, har gett Veidekke och Arcona i uppdrag att bygga ett nytt ögonsjukhus i Hagastaden i Stockholm. Avtalet motsvarar arbeten till en uppskattad volym om cirka 1 miljard kronor.

 • Fullt uthyrt i Torsplan 2

  Hagastaden I och med en uthyrning till Apoteket är alla kommersiella lokaler i den nya fastigheten Torsplan 2 i Hagastaden, Stockholm, fullt uthyrda.

 • Sweco konstruerar Norra Tornen

  Hagastaden Sweco kommer på uppdrag av Oscar Properties att konstruera Norra Tornen, som nu har börjat byggas i den framväxande Hagastaden i norra Stockholm.

 • Hyr ut i Hagastaden

  Hagastaden SIS Swedish Standards Institute hyr 5 500 kvadratmeter i Torsplan etapp 2 i Hagastaden.

 • Köper i Hagastaden för 1,6 miljarder

  Hagastaden Castellum förvärvar kontorsprojektet Torsplan 2, om 23 000 kvadratmeter, i Hagastaden. Säljare är NCC och köpeskillingen uppgår till 1,6 miljarder kronor.

 • Vitartes förvärvar i Hagastaden

  Hagastaden Hemsös och SveaNors gemensamt ägda projektutvecklingsbolag Vitartes förvärvar ytterligare mark i den Hagastaden. Köpeskilling uppgår till 202 miljoner kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived