Posts Tagged ‘Hagalund’

  • Nästa steg för Humlegården i Solna

    Hagalund Humlegården har tecknat en principöverenskommelse med Solna stad om den första etappen i utvecklingen av Hagalunds arbetsplatsområde. Humlegården äger alla fastigheter i den första etappen, som avser nyskapande av cirka 48 000 kvadratmeter ytor. 

  • Utvecklar ny stadsdel i Solna

    Hagalund Veidekke har, tillsammans med BSK Arkitekter, fått uppdraget att utforma en ny stadsdel på Solnavägen, i Solna. Förslaget omfattar bland annat 600 bostäder och 23 000 kvadratmeter kontor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived