Posts Tagged ‘Gröna obligationer’

 • Premiär för Jernhusens gröna obligationer

  Gröna obligationer Jernhusen genomförde på tisdagen sin första emission av gröna obligationer där två obligationer med ett sammanlagt värde om 1,5 miljarder kronor emitterades

 • Klövern emitterar grönt

  Gröna obligationer Klövern har emitterat en grön obligation om 900 miljoner kronor. Obligationen emitteras under bolagets gröna ramverk och löper i fyra år med slutligt förfall i april 2022.

 • Kungsleden genomför grön emission

  Gröna obligationer Kungleden har emitterat 2 miljarder kronor i gröna obligationer. Lånet löper på fyra år och består av två trancher, vara den ena med rörlig ränta om Stibor 3M plus 205 baspunkter utgör 1 250 miljoner kronor.

 • Även Jernhusen öppnar för grön finansiering

  Gröna obligationer Jernhusen, som länge har varit etablerade på obligationsmarknaden och tillhör de största emittenterna på den samma, har lanserat ett ramverk för gröna obligationer under sitt MTN-program.

 • Kungsleden ger sig in på gröna marknaden

  Gröna obligationer Kungsleden kommer att komplettera sin finansiering och ger sig nu in på marknaden för grön finansiering. Man har anlitat SEB och Swedbank för att arrangera möten med obligationsinvesterare i Stockholm den 13 mars.

 • Högsta betyg för grön obligation

  Gröna obligationer Fabege har av det internationella kreditvärderingsinstitutet Moody‘s erhållit högsta betyg för sin nyligen emitterade gröna obligation. Gröna obligationer bedöms av Moody‘s utifrån kriterier som kallas för Green Bond Assessment (GBA).

 • SFF emitterar 1,25 miljarder grönt

  Gröna obligationer Svensk Fastighetsfinansiering har öppnat två nya obligationslån, nummer 117 och 118, under vilka man emitterar gröna obligationer. Lånen är tvååriga och lån 117 löper med en rörlig kupong om Stibor 3M plus 75 räntepunkter.

 • Platzer emitterar gröna obligationer

  Gröna obligationer Platzer gör ytterligare en grön säkerställd emission via Svensk Fastighetsfinansiering. “Det ligger i linje med det hållbarhetsfokus som vi bedriver verksamheten utifrån”, säger Lennart Ekelund.

 • Emitterar 1,75 miljarder grönt

  Gröna obligationer SBAB har emitterat en grön obligation med ett nominellt värde om 1,75 miljarder kronor. Lånet är icke säkerställt och löper över fem år.

 • Fabege öppnar för fler gröna obligationer

  Gröna obligationer Fabege utökar sitt gröna MTN-program, sitt program för emission av gröna obligationer, till 5 miljarder kronor. Det innebär att man utökar programmet med 3 miljarder.

 • Lanserar mörkgröna obligationer

  Gröna obligationer Vasakronan, som sedan man lanserade de första gröna företagsobligationerna år 2013 har emitterat gröna obligationer för 8 miljarder kronor, har lanserat ett nytt ramverk för gröna obligationer. Obligationsprogrammet ställer enligt ett pressmeddelande från Vasakronan större krav på de projekt som finansieras.

 • Emitterar gröna obligationer för 1,3 miljarder

  Gröna obligationer Atrium Ljungberg som nyligen gick ut med att man etablerat ett ramverk för gröna obligationer har gjort sin första emission av sådana. I den första emissionen emitterar man obligationer till ett nominellt värde om 1,3 miljarder kronor.

 • SFF utökar grönt lån

  Gröna obligationer Svensk Fastighetsfinansiering har utökat sitt gröna lån 114 med 150 miljoner kronor. Lånet har en löptid en fem år, med slutligt förfall 20 februari 2022, och den emitterade obligationen löper med en effektiv ränta om Stibor 3M samt en räntemarginal om 130 baspunkter.

 • Lånar ytterligare 300 miljoner grönt

  Gröna obligationer Fabege fortsätter emittera gröna skuldpapper och på torsdagen meddelar bolaget att man emitterat en grön obligation om 300 miljoner kronor inom ramen för sitt gröna MTN-program.

 • Lånar 150 miljoner grönt

  Gröna obligationer Fabege har lånat upp 150 miljoner kronor via en femårig grön obligations som emitteras på den svenska penningmarknaden av SFF, där Fabege äger 20 procents andel.

 • En femtedel av Fabeges finansiering grön

  Gröna obligationer Svensk Fastighetsfinansiering har emitterat gröna obligationer till ett nominellt värde om 300 miljoner kronor. Obligationerna ingår i lån 113 som öppnas i samband med emissionen.

 • Utreder hur gröna obligationer kan främjas

  Gröna obligationer Mats Andersson, som tidigare i år lämnade sin post som vd för Fjärde AP-fonden har utsetts av finansmarknadsminister Per Bolund utsetts till särskild utredare med uppgift att kartlägga hur marknaden för gröna obligationer kan främjas.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived