Posts Tagged ‘Gröna obligationer’

 • SFF emitterar halv miljard grönt

  Gröna obligationer Svensk Fastighetsfinansiering, SFF, har emitterat en tvåårig grön obligation om 500 miljoner kronor. Obligationen är en del av lån 126 som löper med en rörlig kupong om Stibor 3M plus en marginal om 1,15 procent men den obligation som nu emitteras har en effektiv ränta om Stibor 3M plus 0,75 procent. Förfallodatum är 1 september 2021.

 • Bolund: “Startskott för grön emission”

  Gröna obligationer Regeringen har gett Riksgäldskontoret i uppdrag att analysera hur staten ska ge ut gröna obligationer senast nästa år.

 • Balder emitterar 1 miljard grönt

  Gröna obligationer Balder har gjort en första emission av gröna obligationer. Bolaget meddelade på tisdagen att man emitterat icke säkerställda obligationer om 1 miljard kronor inom ramen för sitt MTN-program och ramverk för gröna obligationer.

 • Platzer lånar 324 miljoner via grön obligation

  Gröna obligationer Platzer Fastigheter har via Svensk Fastighetsfinansiering lånat 324 miljoner kronor i grön finansering. Lånet upptas som en del av en större obligation som SFF emitterade för nyligen.

 • Jernhusen byter brunt mot grönt

  Gröna obligationer Jernhusen har refinansierat en utestående obligation om 103 miljoner kronor med en ny grön obligation om 100 miljoner kronor. Det nya lånet har en löptid om tre år och löper med en rörlig ränta om Stibor 3M och en marginal om 0,29 procentenheter.

 • Willhems första gröna obligation emitteras

  Gröna obligationer Willhem har som bolaget tidigare aviserat nu gått in på den gröna penningmarknaden. Man har emitterat en grön obligation, som följaktligen är bolagets första av den färgen, om 800 miljoner kronor.

 • Kungsleden utökar MTN-program med 3 miljarder

  Gröna obligationer Kungsleden kommer att utöka sitt MTN-program från dagens rambelopp om 5 miljarder kronor till ett rambelopp om 8 miljarder kronor. Det innebär att man kan låna upp ytterligare 3 miljarder via icke-säkerställda obligationer.

 • Premiär för Jernhusens gröna obligationer

  Gröna obligationer Jernhusen genomförde på tisdagen sin första emission av gröna obligationer där två obligationer med ett sammanlagt värde om 1,5 miljarder kronor emitterades

 • Klövern emitterar grönt

  Gröna obligationer Klövern har emitterat en grön obligation om 900 miljoner kronor. Obligationen emitteras under bolagets gröna ramverk och löper i fyra år med slutligt förfall i april 2022.

 • Kungsleden genomför grön emission

  Gröna obligationer Kungleden har emitterat 2 miljarder kronor i gröna obligationer. Lånet löper på fyra år och består av två trancher, vara den ena med rörlig ränta om Stibor 3M plus 205 baspunkter utgör 1 250 miljoner kronor.

 • Även Jernhusen öppnar för grön finansiering

  Gröna obligationer Jernhusen, som länge har varit etablerade på obligationsmarknaden och tillhör de största emittenterna på den samma, har lanserat ett ramverk för gröna obligationer under sitt MTN-program.

 • Kungsleden ger sig in på gröna marknaden

  Gröna obligationer Kungsleden kommer att komplettera sin finansiering och ger sig nu in på marknaden för grön finansiering. Man har anlitat SEB och Swedbank för att arrangera möten med obligationsinvesterare i Stockholm den 13 mars.

 • Högsta betyg för grön obligation

  Gröna obligationer Fabege har av det internationella kreditvärderingsinstitutet Moody‘s erhållit högsta betyg för sin nyligen emitterade gröna obligation. Gröna obligationer bedöms av Moody‘s utifrån kriterier som kallas för Green Bond Assessment (GBA).

 • SFF emitterar 1,25 miljarder grönt

  Gröna obligationer Svensk Fastighetsfinansiering har öppnat två nya obligationslån, nummer 117 och 118, under vilka man emitterar gröna obligationer. Lånen är tvååriga och lån 117 löper med en rörlig kupong om Stibor 3M plus 75 räntepunkter.

 • Platzer emitterar gröna obligationer

  Gröna obligationer Platzer gör ytterligare en grön säkerställd emission via Svensk Fastighetsfinansiering. “Det ligger i linje med det hållbarhetsfokus som vi bedriver verksamheten utifrån”, säger Lennart Ekelund.

 • Emitterar 1,75 miljarder grönt

  Gröna obligationer SBAB har emitterat en grön obligation med ett nominellt värde om 1,75 miljarder kronor. Lånet är icke säkerställt och löper över fem år.

 • Fabege öppnar för fler gröna obligationer

  Gröna obligationer Fabege utökar sitt gröna MTN-program, sitt program för emission av gröna obligationer, till 5 miljarder kronor. Det innebär att man utökar programmet med 3 miljarder.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived