Posts Tagged ‘Göteborg’

 • Skanska bygger åt Poseidon

  Göteborg Skanska har fått i uppdrag av Bostads AB Poseidon att uppföra ett nytt hyreshus på Holländarplatsen i Göteborg.

 • Platzer hyr ut till Försäkringskassan och bygger nytt

  Göteborg Platzer har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Försäkringskassan i fastigheterna Gårda 3:12 och Gårda 3:14 på Anders Personsgatan 2-8 i Gårda Norra.

 • DTZ anställer värderare

  Göteborg Sema Kadir har anställts på DTZ:s Göteborgskontor för att arbeta med värdering.

 • Poseidon bygger i Gamlestaden

  Göteborg Under september startade bygget av 53 nya lägenheter i Gamlestaden.

 • Newsec rekryterar

  Göteborg Newsec rekryterar fyra nya medarbetare till värderingsteamet i Göteborg och Malmö.

 • Newsec tecknar nytt förvaltningsavtal

  Göteborg Newsec har tecknat nytt avtal med Corpus Sireo om förvaltning av fastigheterna Kronan 10-11 i centrala Malmö.

 • NAI Svefa rekryterar två

  Göteborg NAI Svefa utökar organisationen i Göteborg med ytterligare två personer, Viktor Skult och Marcus Gyllestål.

 • ÅF hyr av Skanska

  Göteborg Skanska hyr ut ytterligare 660 kvadratmeter till ÅF på Grafiska vägen i Göteborg.

 • Aberdeen hyr ut i Göteborg

  Göteborg Aberdeen Asset Management har tecknat avtal med Bassoe Technology avseende 2 300 kvadratmeter kontor på Östra Hamngatan 17 i Göteborg.

 • Wäst-Bygg bygger åt Familjebostäder

  Göteborg Familjebostäder i Göteborg har tecknat avtal med Wäst-Bygg om uppförandet av trettio nya hyresrätter i Göteborg.

 • CBRE anställer i Göteborg

  Göteborg CBRE anställer Linda Johansson som uthyrare/projektledare till Office Leasing i Göteborg.

 • Eklandia hyr ut i Aurora

  Göteborg Eklandia Fastighets AB har tecknat hyresavtal med Altran Sverige AB samt LSS Assistans avseende lokaler i kontorshuset Aurora på Lindholmen.

 • Skanska hyr ut i Göteborg

  Göteborg Skanska har tecknat hyreskontrakt med Swedegas AB om 952 kvadratmeter i det om- och tillbyggda kontorshuset Kv Tennet på Kilsgatan 4 i Göteborg.

 • Akademiska Hus förvärvar

  Göteborg Akademiska Hus köper fastigheten ”Föreståndarbostaden” i Fiskebäckskil av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA).

 • Skanska hyr ut i Göteborg

  Göteborg Skanska har sedan tidigare ett hyreskontrakt med det norskägda familjeföretaget Reinertsen som nu utökar sin yta med ytterligare 665 kvadratmeter till totalt cirka 5 900 kvadratmeter.

 • 201-metersskrapa i Göteborg

  Göteborg SEFA planerar en skyskrapa på Lindholmen i Göteborg. Projektet beräknas kosta två miljarder.

 • Skanska köper byggrätt i Göteborg

  Göteborg Skanska förvärvar byggrätten Heden 47:3 och avyttrar samtidigt två fastigheter vid Skeppsbron till Älvstranden Utveckling AB.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived