Posts Tagged ‘Göran Cars’

 • Stadens triumf – ett viktigt bidrag i debatten

  Göran Cars En ny kioskvältare för stadsbyggare har landat. Edward Glaesers Stadens triumf är boken på alla stadsutvecklares läppar, och precis som med Richard Floridas bok om den kreativa klassen väcker Glaeser starka känslor och en polariserad debatt.

 • Vad kan Kiruna och Gällivare lära svenska stadsbyggare?

  Göran Cars Kiruna och Gällivare står inför en snabb och stor stadsomvandling. Den enorma haussen på järnmalm har lett till en mycket snabb expansion av gruvverksamheten i de två städerna. Kruxet är bara att de brytbara malmkropparna inte kan utvinnas med mindre än att delar av städerna rivs.

 • Privat eller offentligt – vem bygger bäst den attraktiva staden?

  Göran Cars I stadsbyggnadsdebatten är vi rörande överens om två saker. För det första är våra planerings- och byggprocesser på tok för långa och krångliga. För det andra så misslyckas vi alltför ofta, trots de bästa föresatser, att skapa attraktiva och uppskattade stadsmiljöer.

 • Strategier för stadskärnan

  Göran Cars Under det senaste decenniet har våra stadskärnor upplevt en positiv utveckling. Attraktivitet och tillväxt kännetecknar de flesta. Detta kan dock inte tas till intäkt för en fortsatt postiv utveckling. Hoten mot en fortsatt positiv utveckling är flera och måste mötas med genomtänkta utvecklingsplaner.

 • Förtätning kan ge grön fördel

  Göran Cars Många av Sveriges städer växer och har en efterfrågan på bostäder. Inte sällan upplever man det som konfliktfyllt att hantera denna efterfrågan. Å ena sidan finns möjlighet att utveckla ett nytt område, å andra sidan finns argument för att förtäta redan befintlig bebyggelse.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived