Posts Tagged ‘Göran Cars’

 • Värdeskapande – på riktigt

  Göran Cars Begreppet ’värdeskapande’ har under de senaste åren seglat upp som ett modeord i samhällsbyggandet. Och precis som med andra modeord som har en positiv klang har det kommit att brukas – och missbrukas – flitigt.

 • Industrins plats i kunskapsstaden

  Göran Cars Norra Sverige är en viktig exportnod och inte minst industrin har en stark position som visar på investeringsvilja. Goda förutsättningar för tillväxt men då krävs också god tillgång till kunskap och tjänster samt infrastruktur och bostäder.

 • Brownfields – att återanvända staden

  Göran Cars Det är få som får positiva associationer när man nämner ordet brownfields. Tvärtom, för de flesta är det förknippat med negativa attribut; nedslitet, skräpigt, fult och ofta förorenat. Det är nu hög tid att byta perspektiv.

 • Slå vakt om det demokratiska samtalet

  Göran Cars Vi tar demokratin för given och ser rätten att få uttrycka tankar och åsikter samt att argumentera i frågor som rör samhällsbyggandet som självklar. Idag är denna utmanad.  

 • Gammalt blir nytt och värdefullt

  Göran Cars Att omvandla så kallade brownfields, som ofta består av gammal industrimark i centrala lägen, kan vara ett bra sätt att skapa värden där man inte bara kan förnya stadsdelar som är i behov av förnyelse utan även bara miljöer som är uppskattade.

 • Varför bygger vi fula och dåliga skolor?

  Göran Cars För hundra år sedan var Sverige ett fattigt land. Trots det byggde i stort sett varje stad skolor av mycket hög kvalitet. Skolan blev ett landmärke och en del av stadens identitet. Den sågs som en symbol för insikten om kunskapens betydelse för Sveriges framtid. Tyvärr är det inte så idag.

 • ”Det bidde en tummetott”

  Göran Cars Kommer ni ihåg den gamla svenska folksagan om Mäster Skräddare? Denna saga har en påfallande aktualitet i svenskt stadsbyggande.

 • Avgörande politiskt ledarskap

  Göran Cars För många som inte levt i den kommunala världen är det obegripligt att inte varje kommun har ett tydligt politiskt ledarskap. För oss som verkar i kommunen och känner politikens vardag är det inte överraskande.

 • Infrastruktur som motor för bostadsbyggande

  Göran Cars För att kunna lösa bostadsbristen krävs nytänkande. Vi måste förstå vilka åtgärder som är de mest effektiva för att skapa de incitament som behövs för att spaden ska sättas i backen. Det finns skäl för att påstå att infrastruktursatsningar är en sådan åtgärd.

 • Utopia och Cars vinner pilotprojekt

  Göran Cars För att rucka på byggherrens och arkitektens relation har Örebro kommun initierat en projekt som går ut på att en arkitekt istället för en byggherre får en central markanvisning.

 • Leva lönsamt eller lönsamt att leva?

  Göran Cars Hur ska det resoneras när samhällsnytta ställs mot lönsamhet? Ska en nyttoanalys ligga till grund för en satsning på infrastruktur eller finns det långsiktiga värden som smäller högre än att det är plus på sista raden? Landsbygdens utmaningar diskuterades av en panel under seminariepunkten ”Leva lönsamt eller lönsamt att leva?” på Business Arena Umeå.

 • Samverkan till döds, eller..?

  Göran Cars I Sverige har vi en faiblesse för honnörsord som beskriver önskvärda tillstånd. Böjelsen är så stark att vi väljer att bruka – och missbruka – dem i alla sammanhang tills de blir helt urvattnade. Ordet hållbarhet är ett utmärkt exempel. Nu har det seglat upp en ny favorit på floskeltoppen, samverkan.

 • Vad har Sveriges bostadsbyggande med Trump att göra?

  Göran Cars Många har förundrats och förfärats över Donald Trumps framgångar och lever i tron att vi är impregnerade från sådan populism i Sverige. Det tror jag inte alls, och det finns skäl att tänka efter. Bostadspolitiken – eller snarare avsaknaden av bostadspolitik – utgör en grogrund för populism och en svensk Trump.

 • Ta höjd för ny teknik i stadsutvecklingen

  Göran Cars Självkörande bilar är under utveckling och kan vara verklighet inom en inte allt för avlägsen framtid, enligt Volvo Cars som höll en presentation under Almedalen. Fullt utvecklat skulle det underlätta på många sätt i samhället men det är också något som man bör ta höjd för i stadsutvecklingen, menar Göran Cars, professor på KTH.

 • ABC-stadens återuppståndelse?

  Göran Cars Idag är ABC-staden utbytt mot nya begrepp. Staden ska vara blandad, tät, dynamisk och levande. Samtidigt ska byggandet återigen upp på miljonprogrammets nivåer. Finns det en risk att man återgår i gamla mönster i jakten på siffran?

 • Nödvändigheten av en social bostadspolitik

  Göran Cars Det grundläggande problemet är att det vi byggt är för dyrt för dem som är i allra störst behov av bostad. Slutsatsen är glasklar. Vi måste kunna erbjuda bostäder till väsentligt lägre kostnader än idag. Det finns inget quick-fix.

 • På jakt efter en nationell bostadspolitik

  Göran Cars Sverige har en stolt tradition av framsynt bostadspolitik. Men idag hamnar vi i skamvrån. Alla pratar bekymrat om behovet av fler bostäder. Men tyvärr kan vi inte se röken av en sammanhållen nationell bostadspolitik.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived