Posts Tagged ‘Göran Cars’

 • Varför bygger vi fula och dåliga skolor?

  Göran Cars För hundra år sedan var Sverige ett fattigt land. Trots det byggde i stort sett varje stad skolor av mycket hög kvalitet. Skolan blev ett landmärke och en del av stadens identitet. Den sågs som en symbol för insikten om kunskapens betydelse för Sveriges framtid. Tyvärr är det inte så idag.

 • ”Det bidde en tummetott”

  Göran Cars Kommer ni ihåg den gamla svenska folksagan om Mäster Skräddare? Denna saga har en påfallande aktualitet i svenskt stadsbyggande.

 • Avgörande politiskt ledarskap

  Göran Cars För många som inte levt i den kommunala världen är det obegripligt att inte varje kommun har ett tydligt politiskt ledarskap. För oss som verkar i kommunen och känner politikens vardag är det inte överraskande.

 • Infrastruktur som motor för bostadsbyggande

  Göran Cars För att kunna lösa bostadsbristen krävs nytänkande. Vi måste förstå vilka åtgärder som är de mest effektiva för att skapa de incitament som behövs för att spaden ska sättas i backen. Det finns skäl för att påstå att infrastruktursatsningar är en sådan åtgärd.

 • Utopia och Cars vinner pilotprojekt

  Göran Cars För att rucka på byggherrens och arkitektens relation har Örebro kommun initierat en projekt som går ut på att en arkitekt istället för en byggherre får en central markanvisning.

 • Leva lönsamt eller lönsamt att leva?

  Göran Cars Hur ska det resoneras när samhällsnytta ställs mot lönsamhet? Ska en nyttoanalys ligga till grund för en satsning på infrastruktur eller finns det långsiktiga värden som smäller högre än att det är plus på sista raden? Landsbygdens utmaningar diskuterades av en panel under seminariepunkten ”Leva lönsamt eller lönsamt att leva?” på Business Arena Umeå.

 • Samverkan till döds, eller..?

  Göran Cars I Sverige har vi en faiblesse för honnörsord som beskriver önskvärda tillstånd. Böjelsen är så stark att vi väljer att bruka – och missbruka – dem i alla sammanhang tills de blir helt urvattnade. Ordet hållbarhet är ett utmärkt exempel. Nu har det seglat upp en ny favorit på floskeltoppen, samverkan.

 • Vad har Sveriges bostadsbyggande med Trump att göra?

  Göran Cars Många har förundrats och förfärats över Donald Trumps framgångar och lever i tron att vi är impregnerade från sådan populism i Sverige. Det tror jag inte alls, och det finns skäl att tänka efter. Bostadspolitiken – eller snarare avsaknaden av bostadspolitik – utgör en grogrund för populism och en svensk Trump.

 • Ta höjd för ny teknik i stadsutvecklingen

  Göran Cars Självkörande bilar är under utveckling och kan vara verklighet inom en inte allt för avlägsen framtid, enligt Volvo Cars som höll en presentation under Almedalen. Fullt utvecklat skulle det underlätta på många sätt i samhället men det är också något som man bör ta höjd för i stadsutvecklingen, menar Göran Cars, professor på KTH.

 • ABC-stadens återuppståndelse?

  Göran Cars Idag är ABC-staden utbytt mot nya begrepp. Staden ska vara blandad, tät, dynamisk och levande. Samtidigt ska byggandet återigen upp på miljonprogrammets nivåer. Finns det en risk att man återgår i gamla mönster i jakten på siffran?

 • Nödvändigheten av en social bostadspolitik

  Göran Cars Det grundläggande problemet är att det vi byggt är för dyrt för dem som är i allra störst behov av bostad. Slutsatsen är glasklar. Vi måste kunna erbjuda bostäder till väsentligt lägre kostnader än idag. Det finns inget quick-fix.

 • På jakt efter en nationell bostadspolitik

  Göran Cars Sverige har en stolt tradition av framsynt bostadspolitik. Men idag hamnar vi i skamvrån. Alla pratar bekymrat om behovet av fler bostäder. Men tyvärr kan vi inte se röken av en sammanhållen nationell bostadspolitik.

 • Länsstyrelsen som samhällsbyggare

  Göran Cars Jag har under de senaste åren varit inblandad i ett stort antal stadsbyggnadsprojekt runt om i landet. När jag summerar intryck vore det en överdrift att påstå att kommunerna rosar länsstyresens medverkan och inspel i planeringsprocessen, snarare tvärtom. Men det skulle inte behöva vara så. Om vi vänder blicken norrut finns mycket att lära.

 • “Infrastruktur är en möjliggörare, men inte mer”

  Göran Cars Högst upp på kommunernas önskelista står bättre och mer infrastruktur. Men bara för att den kommer behöver det inte betyda att stadsutvecklingen naturligt följer efter. Detta beskriver KTH-professorn Göran Cars.

 • Startar stadsbyggnads-nätverk

  Göran Cars Utopia Arkitekter har tillsammans med Göran Cars, professor i samhällsplanering på KTH, startat “Nätverket för värdeskapande stadsbyggande”. I samarbete med kommuner, byggherrar, arkitekter och andra är syftet att sprida kunskap om nya arbetssätt för skapandet av högkvalitativa stadsmiljöer.

 • Värdeskapande stadsbyggande

  Göran Cars Vi måste lämna gamla tanke- och arbetssätt och istället sätta fokus på kvaliteter och värdeskapande.

 • Kan ni inte bygga staden någon annanstans?

  Göran Cars “I allt väsentligt fungerar samarbetet bra, men i ett avseende har vi problem – på nationell statlig nivå.”

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived