Posts Tagged ‘Genova’

  • Genova Bostad bygger i Östersund

    Genova Igår undertecknades det första markanvisningsavtalet för ett kvarter i Östersunds nya stadsdel Storsjö Strand. Totalt kommer Storsjö Strand när det är färdigbyggt att innehålla omkring 25 kvarter.

  • Genova hyr ut i Kista

    Genova Genova Fastigheter AB hyr ut 1 900 kvadratmeter till Rockwell Collins Sweden AB på ett längre hyresavtal på Vågögatan i Kista.

  • NCC säljer till Genova

    Genova NCC Boende har slutit avtal om överlåtelse av fastigheten Luthagen 13:2 i Uppsala till Genova Fastigheter AB. Affären omfattar en förvaltningsfastighet där det gamla lärarseminariet är inrymt och överlåtelsen sker i form av en bolagstransaktion med ett underliggande fastighetsvärde på 100 MSEK. Köpeskillingen för fastigheten erlades i samband med tillträdet som skedde den 29 juni 2009.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived