Posts Tagged ‘Förvaltningsdomstolen’

  • Ny dom kan ge miljarder till fastighetsägare

    Förvaltningsdomstolen Förvaltningsrätten fastslår i en ny dom att vattenkraftsproducenter missgynnas skattemässigt då de betalar högre fastighetsskatt en vattenkraftsproducenter. En dom som kan betyda miljardbelopp för branschen varje år, enligt Annika Arnström på EY.

  • Corem förlorar skattemål

    Förvaltningsdomstolen Corem Property Group kan läggas till listan av fastighetsbolag som nyligen förlorat mot Skatteverket i landets domstolar. Det står klart sedan bolaget meddelat att Förvaltningsrätten bifallit Skatteverkets yrkande att ett av Corems dotterbolag inte ska medges ett skattemässigt avdrag för kapitalförlust under 2008.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived