Posts Tagged ‘Fondemission’

  • Corem inför B-aktier och slår ihop aktier

    Fondemission Corems extra bolagsstämma har beslutat att införa ett nytt aktieslag, B-aktier. Det innebär att bolagets befintliga stamaktie döps om till A-aktie och befintliga aktieägare erhåller B-aktier i förhållande till sitt A-aktieinnehav via en fondemission.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived