Posts Tagged ‘Fokus Skärholmen’

 • 100 nya lägenheter i Mälaräng

  Fokus Skärholmen Sveafastigheter Bostad har tilldelats markanvisning för uppförandet av runt 100 hyreslägenheter i Mälaräng, i Stockholm. Projektet är en del av Fokus Skärholmen.

 • Markanvisningar i Skärholmen klara

  Fokus Skärholmen Sex byggaktörer har fått markanvisningar för tre planområden inom ramen för Stockholms stads projekt Fokus Skärholmen. Totalt ska knappt 600 nya bostäder byggas. 

 • Fem aktörer bygger i Skärholmen

  Fokus Skärholmen Fem befintliga fastighetsägare och tomträttshavare kring Stångholmsbacken i Vårberg i södra Stockholm har tillsammans ansökt om markanvisningar för totalt 330 lägenheter.

 • Tre markanvisningar i Skärholmen

  Fokus Skärholmen Expolateringskontoret i Stockholm kommer på sitt nästa möte att besluta om markanvisningar för totalt cirka 400 inom ramen för projektet Fokus Skärholmen.

 • Karin Ahlzén blir projektchef i Skärholmen

  Fokus Skärholmen Stockholms stads projekt “Fokus Skärholmen” – med 4 000 nya bostäder som mål, har rekryterat Karin Ahlzén som projektchef. Hon är arkitekt, och har bland annat jobbat som fastighetsutvecklare på Akademiska Hus.

 • Vill bygga 800 bostäder i Bredäng

  Fokus Skärholmen Magnolia Bostad förvärvar tomträtterna till tre fastigheter i Bredäng strax söder om Stockholm. Genom att arbeta för en ny detaljplan hoppas bolaget kunna bygga 800 nya bostäder på marken.

 • Bygger 100 lägenheter i Sätra

  Fokus Skärholmen Einar Mattsson ska bygga 100 nya lägenheter i Sätra. Projektet är en del av ytterstadssatsningen Fokus Skärholmen, byggstart planeras till 2019 och första inflyttning blir 2020.

 • Stockholm testar nytt i Skärholmen

  Fokus Skärholmen I projektet ”Fokus Skärholmen” vill Stockholms stad utveckla en ny metod för att ta fram större och mer generella detaljplaner. I ett svep får fem bolag nu markanvisningar för totalt 750 bostäder i stadsdelen söder om staden. Bolagen ska sedan fungera som “ankarbyggherrar” för resten av utvecklingen.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived