Posts Tagged ‘Finansinspektionen’

 • “Finansinspektionens inverkan på marknaden är överdriven” 

  Finansinspektionen Många har beskyllt Finansinspektionens amorteringskrav för att sänka bostadspriserna och skjuta bostadsproduktionen i sank. Men effekten är överskattad att döma av kommentarer från ett par experter som Fastighetsnytt talat med.

 • Regeringen går vidare med amorteringskravet

  Finansinspektionen Under en presskonferens på torsdagen meddelande finansmarknadsminister att regeringen går vidare med förslaget på skärpt amorteringskrav som Finansinspektionen presenterade för två veckor sedan. 

 • “Kommer att godkänna FI:s förslag”

  Finansinspektionen Enligt Reuters kommer regeringen att godkänna Finansinspektionens förslag om skärpta amorteringskrav. Det uppger två källor till nyhetsbyrån. 

 • FI föreslår skärpt amorteringskrav

  Finansinspektionen Förslaget om skärpt amorteringskrav lämnas nu över till regeringen för godkännande och väntas träda i kraft 1 mars 2018. “När FI nu beslutat om det slutliga förslaget reser det flera frågor: behövs det, är det rätt tidpunkt att införa det och är utformningen rimlig?”

 • FI senarelägger skärpt amorteringskrav

  Finansinspektionen Efter att synpunkterna på remissen från Finansinspektionen gällande förslag på skärpt amorteringskrav kommit in väljer man nu att skjuta på det planerade ikraftträdandet till den första mars 2018.

 • Tunga ekonomer negativa till skärpt amorteringskrav

  Finansinspektionen Ekonomerna Peter Englund och Lars E O Svensson har skrivit ett remissvar till Finansinspektionen med anledning av myndighetens förslag om skärpt amorteringskrav för högt skuldsatta hushåll. De motsätter sig förslaget.

 • Kommentar: Rallyts orsaker måste utredas

  Finansinspektionen Efter en mycket märklig kursutveckling i Hufvudstadens C-aktie i veckan valde Nasdaqs övervakningsenhet på fredagen att stoppa handeln i aktien på börsen. Då hade aktien rusat med hela 293 procent jämfört med dagens öppningskurs och med 700 procent under veckan.

 • Stigande skulder oroar Riksbanken

  Finansinspektionen Hushållens lån uppgår till 3 784 miljarder kronor där nästan 80 procent utgörs av bostadslån i bank och bostadsinstitut. Riksbanken varnar för att hushållens höga skuldsättning utgör ett allvarligt hot mot den finansiella och den makroekonomiska stabiliteten.

 • Bjuder in till samtal om skuldsättningen

  Finansinspektionen Hushållens skuldsättning ökar och Finansinspektionen bjuder nu in bankerna till samtal om ett fenomen som kan göra ekonomin sårbar.

 • Alla bolån över 50 procent ska amorteras

  Finansinspektionen Finansinspektionen offentliggjorde på onsdagen de nya regler som gäller om amortering av nya bolån. Enligt dessa ska alla nya lån som lämnas med en bostad som säkerhet amorteras ner till 50 procent av bostadens värde.

 • Anders Kvist ny ledamot i FI:s styrelse

  Finansinspektionen Kungsledens CFO och vice vd Anders Kvist har av regeringen utsetts till nya ledamot i styrelsen för Finansinspektionen.

 • Michael Wolf får sparken

  Finansinspektionen Swedbanks vd Michael Wolf får efter ett styrelsebeslut sparken. Han lämnar sitt uppdrag omedelbart. Birgitte Bonnesen, chef för bankens svenska verksamhet, har utsetts som tillförordnad vd.

 • Det bostadspolitiska 2015

  Finansinspektionen Det politiska 2015 har på många sätt varit stormigt, även för fastighetsbranschen. I budgeten ligger ”den största bostadspolitiska satsningen på 20 år”, amorteringskravet ser efter många vändor ut att klubbas igenom och flyktingsituationen har på flera sätt satt bostadskrisen på sin spets – och regelverken i rampljuset. Fastighetsnytt går igenom vad som hänt, och inte hänt, under det bostadspolitiska året 2015.

 • Lagrådet säger ja till amorteringskravet

  Finansinspektionen Lagrådet godkände på torsdagen politikernas upplägg för att kunna införa ett amorteringskrav. De vill att ändringen i lagen träder i kraft 1 maj 2016, och ”tillämpas på krediter som lämnas efter ikraftträdandet”.

 • “Amorteringskrav löser inget – bygg mer”

  Finansinspektionen För att komma tillrätta med hushållens växande skulder har ett amorteringskrav diskuterats flitigt de senaste åren. Även på onsdagen var så fallet, när politiker mötte bransch för att diskutera frågan i Riksdagshuset.

 • FI ser risker för den ekonomiska stabiliteten

  Finansinspektionen Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen, menar att risken för kraftiga prisfall på bostäder har ökat.

 • Thedéen föreslår ett skuldkvotstak

  Finansinspektionen Erik Thedéen, nytillträdd generaldirektör på Finansinspektionen, FI, kan tänka sig att hejda ökningen av hushållens skulder genom att begränsa bankernas utlåning och införa ett skuldkvotstak.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived