Posts Tagged ‘Finansinspektionen’

 • Stabilitetsrådet lyfter fram risker i fastighetssektorn

  Finansinspektionen Kommersiella fastighetsbolag har blivit mer räntekänsliga och bankerna behöver därför hålla mer kapital för att täcka riskerna i den utlåningen. Den slutsatsen drog det Finansiella stabilitetsrådet vid sitt senaste möte som hölls i förra veckan.

 • Säljer Wallenstamaktier för 50 Mkr

  Finansinspektionen Anna-Carin Berntsson Wallenstam, som är närstående till fastighetsbolaget Wallenstams styrelseledamot Anders Berntsson, sålde 500 000 aktier i bolaget till snittkursen 100 kronor den 10 juli.

 • FI varnar för risker i fastighetssektorn

  Finansinspektionen Bankernas motståndskraft är tillfredsställande på ett övergripande plan men bankerna behöver avsätta mer kapital för att täcka risker kopplade till utlåningen till de kommersiella fastighetsföretag. Det framgår av Finansinspektionens stabilitetsrapport, som publicerades på tisdagen.

 • Handelskammaren utreder amorteringskravet

  Finansinspektionen Stockholms Handelskammare ifrågasätter Finansinspektionens analys, som kom i förra veckan, angående amorteringskravets konsekvenser. Därför anlitar man tidigare vice riksbankschefen Lars EO Svensson för att göra en egen analys.

 • FI: Amorteringskravet har önskad effekt

  Finansinspektionen Hushållen har fortsatt stora skulder – men nya bolånetagare amorterar, lånar mindre och köper billigare bostäder. Det konstaterar Finansinspektionen i sin årliga bolånerapport.

 • Swedish FSA keeps eye on commerical property lending

  Finansinspektionen Finansinspektionen, the Swedish financial supervisory authority, will keep keeping an eye on the banking sectors exposure towards the commercial property industry, according to a comment made by the authority‘s director general, Erik Thedéen as it published its report on financial stability, earlier this week.

 • Kommersiella fastigheter på FI:s radar

  Finansinspektionen Finansinspektionen analyserar fortsatt bankernas exponering mot den kommersiella fastighetssektorn. Det sa generaldirektören Erik Thedéen i samband med att halvårsvis stabilitetsrapport presenterades på tisdagen.

 • “Finansinspektionens inverkan på marknaden är överdriven” 

  Finansinspektionen Många har beskyllt Finansinspektionens amorteringskrav för att sänka bostadspriserna och skjuta bostadsproduktionen i sank. Men effekten är överskattad att döma av kommentarer från ett par experter som Fastighetsnytt talat med.

 • Regeringen går vidare med amorteringskravet

  Finansinspektionen Under en presskonferens på torsdagen meddelande finansmarknadsminister att regeringen går vidare med förslaget på skärpt amorteringskrav som Finansinspektionen presenterade för två veckor sedan. 

 • “Kommer att godkänna FI:s förslag”

  Finansinspektionen Enligt Reuters kommer regeringen att godkänna Finansinspektionens förslag om skärpta amorteringskrav. Det uppger två källor till nyhetsbyrån. 

 • FI föreslår skärpt amorteringskrav

  Finansinspektionen Förslaget om skärpt amorteringskrav lämnas nu över till regeringen för godkännande och väntas träda i kraft 1 mars 2018. “När FI nu beslutat om det slutliga förslaget reser det flera frågor: behövs det, är det rätt tidpunkt att införa det och är utformningen rimlig?”

 • FI senarelägger skärpt amorteringskrav

  Finansinspektionen Efter att synpunkterna på remissen från Finansinspektionen gällande förslag på skärpt amorteringskrav kommit in väljer man nu att skjuta på det planerade ikraftträdandet till den första mars 2018.

 • Tunga ekonomer negativa till skärpt amorteringskrav

  Finansinspektionen Ekonomerna Peter Englund och Lars E O Svensson har skrivit ett remissvar till Finansinspektionen med anledning av myndighetens förslag om skärpt amorteringskrav för högt skuldsatta hushåll. De motsätter sig förslaget.

 • Kommentar: Rallyts orsaker måste utredas

  Finansinspektionen Efter en mycket märklig kursutveckling i Hufvudstadens C-aktie i veckan valde Nasdaqs övervakningsenhet på fredagen att stoppa handeln i aktien på börsen. Då hade aktien rusat med hela 293 procent jämfört med dagens öppningskurs och med 700 procent under veckan.

 • Stigande skulder oroar Riksbanken

  Finansinspektionen Hushållens lån uppgår till 3 784 miljarder kronor där nästan 80 procent utgörs av bostadslån i bank och bostadsinstitut. Riksbanken varnar för att hushållens höga skuldsättning utgör ett allvarligt hot mot den finansiella och den makroekonomiska stabiliteten.

 • Bjuder in till samtal om skuldsättningen

  Finansinspektionen Hushållens skuldsättning ökar och Finansinspektionen bjuder nu in bankerna till samtal om ett fenomen som kan göra ekonomin sårbar.

 • Alla bolån över 50 procent ska amorteras

  Finansinspektionen Finansinspektionen offentliggjorde på onsdagen de nya regler som gäller om amortering av nya bolån. Enligt dessa ska alla nya lån som lämnas med en bostad som säkerhet amorteras ner till 50 procent av bostadens värde.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived