Posts Tagged ‘FastPartner’

 • FastPartner lånar 600 miljoner

  FastPartner FastPartner har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 600 miljoner kronor på den svenska marknaden. Lånet löper i 3,5 år och har således slutligt förfall i september 2021.

 • FastPartner får kreditbetyget Ba2 av Moody’s

  FastPartner FastPartner har av Moody‘s fått kreditbetyget Ba2 med positiva utsikter, vilket innebär att betyget kan komma att höjas. Ba2 är speculative grade-rating, två snäpp under investment grade.

 • Köper för 14 miljoner i FastPartner

  FastPartner FastPartners vd och huvudägare Sven-Olof Johansson köpte på fredagen 100 000 aktier i bolaget där han kontrollerar cirka 71,5 procent av rösterna.

 • FastPartner justerar finanspolicy

  FastPartner FastPartner justerar sina finansiella mål och sin finanspolicy. Det framgår av ett pressmeddelande. 

 • Johansson fortsätter tanka FastPartner

  FastPartner FastPartners vd och huvudägare, Sven-Olof Johansson, har i två transaktioner daterade 11 och 12 december ökat sitt innehav i bolaget med 50 501 aktier.

 • FastPartner emitterar certifikat

  FastPartner FastPartner har gjort en första emission under sitt nyetablerade certifikatprogram. Bolaget har emitterat certifikat till ett nominellt värde om 1,1 miljarder kronor, på löptider mellan 3 och 12 månader.

 • Johansson fortsätter tanka FastPartner

  FastPartner Sven-Olof Johansson fortsätter köpa små sjok med aktier i FastPartner där han är både vd och huvudägare. 13 november köpte han 2 258 aktier i bolaget till kursen 136 kronor per aktie.

 • Köper för 850 miljoner av Oscar

  FastPartner Fastpartner förvärvar en kontorsfastighet på Östermalm i Stockholm av Oscar Properties. Köpeskillingen uppgår till 849 miljoner kronor – ett resultat som innebär negativ effekt för Oscar Properties.

 • FastPartner delårsrapport K3 2017

  FastPartner   Hyresintäkterna ökade med 5,3% och uppgick till 998,1 (947,8) MSEK. Driftnettot ökade med 6,5% och uppgick till 673,2 (632,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 67,4 (66,7)%. Förvaltningsresultatet ökade till 502,1 (452,3) MSEK, per stamaktie 8,33 (8,25) kr. Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 685 (625) MSEK.  Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 18 347,9 (17 394,2)

  Vill refinansiera med certifikat

  FastPartner FastPartner vill ändra villkoren i sina utestående obligationer i syfte att kunna refinansiera delar av sin låneportfölj med certifikat. Det rör sig om lån hos kreditgivare som man som sagt vill kunna refinansiera kortsiktigt på kapitalmarknaden.

 • Hyr ut 6 000 kvadratmeter i Gävle

  FastPartner FastPartner har tecknat ett 11-årigt hyreskontrakt med Turbo Extreme Sport Zone

 • Vd fortsätter tanka FastPartner

  FastPartner Sven-Olof Johansson fortsätter köpa aktier i FastPartner där han är vd och huvudägare. Den 19 september köpte han 738 aktier i bolaget.

 • Hyr ut 9 000 kvadratmeter

  FastPartner FastPartner har tecknat ett 8-årigt hyresavtal med Alnova på Orrekulla Industrigata i Göteborg.

 • Fortsätter köpa i FastPartner

  FastPartner Sven-Olof Johansson fortsätter köpa aktier i FastPartner där han är vd och huvudägare. 14 september köpte Johansson 2 540 aktier i bolaget

 • Johansson tankar FastPartner

  FastPartner FastPartners vd och huvudägare, Sven-Olof Johansson, köpte på onsdagen 753 aktier i bolaget till kursen 142 kronor per aktie. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

 • Fortsätter köpa FastPartner-aktier

  FastPartner FastPartners vd Sven-Olof Johansson fortsätter att tanka aktier i bolaget. I två avslut daterade 18 augusti och 21 augusti köpte han 1 214 respektive 2 992 stamaktier i bolaget till kursen 142 kronor i båda transaktioner.

 • Styrelseledamot säljer i FastPartner

  FastPartner Lars Wahlqvist, som sitter i styrelsen för FastPartner och således har insiderstatus i bolaget, sålde dagarna 17 och 18 augusti 2 000 aktier i bolaget i sjok om 1 000 aktier respektive dag.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived