Posts Tagged ‘Fastator’

 • Köper samhällsfastigheter för 1,1 miljarder

  Fastator Offentliga Hus, som ägs till hälften av Fastator, förvärvar samhällsfastigheter för 1,1 miljarder. 

 • Skandia säljer i Trelleborg

  Fastator Skandia Fastigheter säljer Valengallerian i Trelleborg. Köpare är Fastators dotterbolag Point Properties. Affären sker till ett överenskommet underliggande fastighetsvärde om 221,7 miljoner kronor. 

 • Fastator vill ge ut nya obligationer

  Fastator Fastator överväger möjligheten att ta in pengar genom att emittera ytterligare seniora säkerställda obligationer.

 • Köper fastigheter för 220 miljoner

  Fastator Fastator har, via dotterbolag, förvärvat och tillträtt fem fastigheter i Bollnäs, Ludvika och Sala. Affären sker till ett totalt underliggande fastighetsvärde om 220 miljoner kronor. 

 • Agora säljer i Motala

  Fastator Agora säljer Gallerian i Motala till Fastator. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 126 miljoner kronor. 

 • Acturum miljardsäljer i Södertälje

  Fastator Acturum, som är samägt av FAM, Wallenbergsstiftelserna och Peab, har avyttrat två fastigheter i Södertälje. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till runt 1 miljard kronor. Köpare är Fastator och Offentliga Hus.

 • Amasten säljer till Fastator och Offentliga Hus

  Fastator Amasten har, via dotterbolag, avyttrat tolv kommersiella fastigheter till Offentliga Hus och Fastator. Affären baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 238,6 miljoner kronor. 

 • Fastator löser in obligationer

  Fastator Investmentbolaget Fastator löser in samtliga utestående obligationer som förfaller 2019. Det meddelar det First North-noterade bolaget på måndagen.

 • Fastator emitterar obligationer

  Fastator Fastator emitterar seniora säkerställda obligationer om 350 miljoner kronor, som kommer användas till att lösa in befintliga obligationer samt till investeringar i befintliga och nya fastighetstillgångar

 • Fastator utser CFO och transaktionsansvarig

  Fastator Fastator anställer Christoffer Strömbäck som ny CFO och Emile Sohier som ny transaktionsansvarig. Båda tillträder i januari 2019. 

 • Fastator överväger refinansieriera obligationer

  Fastator Fastator kommer undersöka möjligheterna att refinansiera bolagets utestående obligationer med ett nytt obligationslån under hösten.

 • Fastator satsar på industri

  Fastator Genom förvärv av samtliga aktier i Portvakten Industrifastigheter blir Fastator, sedan tidigare delägare, ensamägare i bolaget. 

 • Förhandlar om förvärv för miljard

  Fastator Fastators intressebolag Offentliga Hus förhandlar om förvärv med underliggande fastighetsvärden om drygt en miljard kronor.

 • Genova rekryterar till ledningsgruppen

  Fastator Genova Property Group har rekryterat Myr Ullhammar och Erika Kveldstad till seniora befattningar och båda tar plats i bolagets ledningsgrupp.

 • Offentliga Hus siktar på börsen

  Fastator Offentliga Hus huvudägare Fastator avser lista bolaget på First North, där man själv är listad. Noteringen kommer att ske någon gång inom de kommande 18 månaderna.

 • Ny vd för Offentliga Hus

  Fastator Den 1 juni tillträdde Lars Holm som vd för Offentliga Hus, Fastators största innehavsbolag.

 • Klerfelt lämnar Offentliga Hus

  Fastator Styrelsen för Offentliga Hus har beslutat att skilja vd Fredrik Klerfelt från hans roll i bolaget som till hälften ägs av Fastator. Beslutet gäller med omedelbar verkan.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived