Posts Tagged ‘Eurobonds’

 • Sagax lånar 1,1 miljarder i euro

  Eurobonds Sagax har lånat upp 100 miljoner euro, cirka 1,1 miljarder kronor, på eurobond-marknaden genom att emittera obligationer inom ramen för sitt EMTN-program. Obligationerna emitteras under bolagets befintliga lån som därmed utökas till 400 miljoner euro.

 • Sagax issues EUR 300 million bond

  Eurobonds Sagax has issued a non-secured EUR 300 million bond on the European money market. The loan carries a fixed coupon of 2.25 per cent per annum and matures on March 13th, 2025.

 • Heimstaden makes record bonds issue

  Eurobonds Heimstaden has issued bonds for 10,6 billion SEK. The funds will primarily be used to amortise secured bank debt with a short maturity profile, thus increasing the probability of obtaining an investment grade rating from S&P.

 • Castellum taps euromarket for 500 million EUR

  Eurobonds In its first tap in the Eurobond market, Castellum has issued a 500 million EUR bond that matures in five years. The funds received have been translated to SEK via currency swaps.

 • Castellum lånar 5 miljarder på euromarknaden

  Eurobonds Castellum har gjort sin första obligationsemisson på den europeiska penningmarknaden. Bolaget tog in 500 miljoner euro, motsvarande drygt 5 miljarder kronor, genom ett lån som löper på fem år. Likviden har man via swapavtal gjort om till svenska kronor.

 • Castellum etablerar låneprogram i euro

  Eurobonds Castellum har öppnat för möjligheten att hämta in pengar på den europeiska penningmarknaden och etablerat ett EMTN-program. Programmet har ett rambelopp om 2 miljarder euro.

 • Hicka på kreditmarknaden

  Eurobonds Den oro som präglat de finansiella marknaderna de senaste veckorna är inte isolerad till aktiemarknaden. Även kreditmarknaderna blir allt mer selektiva och avvaktande, enligt flera personer i fastighetsbranschen som Fastighetsnytt varit i kontakt med.

 • Akelius utökar EMTN-program och avser emittera eurobond

  Eurobonds Akelius har utökat sitt EMTN-program och kan nu inom ramen för det emittera 2,5 miljarder euro. I förlängningen avser man att emittera en icke säkerställd obligation i euro om 500 miljoner euro, med förfall i mars 2024.

 • Rikshem emitterar ny eurobond

  Eurobonds Rikshem har gjort sin andra emission av obligationer i euro under det EMTN-program som upprättats tidigare i år. Obligationen uppgår till 28 miljoner euro, motsvarande 271 miljoner kronor.

 • Rikshem gör första emission i euro

  Eurobonds Rikshem emitterade på onsdagen sin första obligation inom ramen för sitt nya EMTN-program. Obligationen har ett nominellt belopp om 300 miljoner euro.

 • Hemsö emitterar ytterligare 25 miljoner euro

  Eurobonds Hemsö har gjort en ny emission under sitt EMTN-program. Man utökar en tidigare emitterad obligation med 25 miljoner euro och har då emitterat 85 miljoner euro.

 • Lånar 6 miljarder på euromarknaden

  Eurobonds Akelius Residential har lånat upp 600 miljoner euro, cirka 5,9 miljarder kronor, på den europeiska penningmarknaden. Obligationerna är icke säkerställda och har en löptid till februari 2025 med en årlig kupong om 1,75 procent.

 • Blir små fiskar i stor damm

  Eurobonds Obligationer är numera ett vanligt inslag i de flesta större svenska fastighetsbolags finansieringsmix. Hittills har man nöjt sig med att finansiera sig på den svenska marknaden men nu sneglar allt fler bolag mot finansiering i euro.

 • Sagax utökar lån i euro

  Eurobonds Sagax har emitterat nya obligationer i euro, till ett nominellt värde om 50 miljoner euro, motsvarande 475 miljoner kronor. Obligationerna är en del av ett tidigare öppnat obligationslån, 2015/2020, och löper till och med 9 september 2020.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived