Posts Tagged ‘EU’

 • Europaparlamentet – varför röstar vi?

  EU Om ett par veckor går Europa till val och tillsätter ett nytt Europaparlament för den kommande femårsperioden. Det blir sjätte gången som svenska folket får möjligheten att utöva sin demokratiska påverkan i parlamentet, sedan EU-inträdet 1995. Men vad innebär egentligen EU-valet för det svenska folket?

 • Bostadsbristen – en miljardförlust för Sverige

  EU En dåligt fungerande bostadsmarknad slår hårt mot nya jobb och Sveriges tillväxt. Enligt Svenskt Näringsliv behövs fem konkreta åtgärder för att sätta stopp på bostadsbristen, medan Sabo och Hyresgästföreningen vill vässa EU-politiken.

 • Nationalstat eller gemenskap?

  EU Oenighet kring migrationspolitiken och växande högerkrafter samtidigt som britterna bunkrar varor i väntan på Brexit. Utmaningarna för EU är minst sagt stora. Frågan är om nationalstaten är påväg tillbaka?

 • Förslag: Gemensam pool för nattåg i EU

  EU Europaparlamentet säger ja till enklare bokningar och regeringens satsning på nattåg till övriga Europa. SJ välkomnar initiativet men varnar för betydande kostnader då bolaget i princip dragit in alla sina internationella nattåg på grund av olönsamhet.

 • Ny EU-dom bromskloss för bostadsbyggandet

  EU En ny EU-dom riskerar att avsevärt förlänga handläggningstiderna på nya detaljplaner. “Det händer tyvärr hela tiden att bostadsbyggandet drabbas oavsiktligt när det kommer till EU-lagstiftning” säger Karl Törnmarck från Sabo, som just nu jobbar intensivt med att stoppa konsekvenserna av domen.

 • Kan tvingas meddela EU om detaljplaner

  EU Ett nytt beslut i EU-domstolen innebär i praktiken att kommuner bli anmälningspliktiga till EU-kommissionen. SABO, HSB och Riksbyggen skrivet nu ett öppet brev för att stoppa en sådan tolkning. 

 • “Sverige bör återinföra fastighetsskatten”

  EU EU-kommissionen rekommenderar den svenska regeringen att återinföra fastighetsskatten och gradvis minska ränteavdragen för bolån. Det skriver man i sina landspecifika rekommendationer för 2018. 

 • EU om Brexit: Notan måste göras upp

  EU Det är dags för britterna att säga vad man tycker, manar EU:s chefsförhandlare om Brexit inför nästa veckas förhandlingar. “Framsteg krävs på alla områden innan en framtida relation kan diskuteras”.

 • EU föreslår plan för lägre moms

  EU Europeiska kommissionen har presenterat en handlingsplan för hur medlemsländerna kan hantera lägre momssatser. Från allmännyttans håll menar man att det öppnar för införandet av låg moms på bostadshyra i Sverige, så att momsen kan dras av när bostäder byggs.

 • Kampen om gemenskapen

  EU Fredsprojektet EU har varit framgångsrikt i många avseenden, inte minst när det gäller just fredsaspekten. Men sedan Lehman Brothers kraschade 2008, som får symbolisera starten på finanskrisen, har EU:s olika regelverk och överenskommelser satts under press. En gemensam värdegrund är en viktig faktor för ett fungerande samarbete men den humanitära kris vi upplever i dag har visat att solidariteten kanske inte är så stark inom EU.

 • EU varnar för farligt höga bopriser

  EU EU-kommissionen presenterade på torsdagen sin landrapport om Sverige. Kommissionen anser att det svenska skattesystemet innehåller bland de starkaste incitamenten för bostadsägande i EU, och ett det driver upp bostadspriserna.

 • Svenskar – minst oroade för bokostnader

  EU Svenska hushåll är minst oroade över boendekostnader i hela EU. 36 procent av de EUs invånare uppger dock att kostnaderna för boendet utgör en tung börda för hushållet.

 • Sverige får lågt EU-betyg

  EU Sverige får näst lägsta betyg av Valdis Dombrovskis, vice ordförande i EU-kommissionen. Anledningen: svenska regeringen har låtit bli att följa Bryssels rekommendationer gällande den svenska bostadsmarknaden.

 • Sverige får EU-kritik för obalans

  EU Sverige får kritik från EU för de skattefördelar bostadsägare får. EU-kommissionens index för flyttskatt, fastighetsskatt och ränteavdrag visar att Sverige, tillsammans med Nederländerna, är mest generösa i EU.

 • Engagerar fler i EU-arbete

  EU SABO utser ytterligare tre medarbetare till Housing Europes kommittéer.

 • Oro för svensk skuldsättning

  EU EU-kommissionen har kommit med rekommendationer om vilka åtgärder de skulle vilja se hos medlemsländerna över de närmaste 18 månaderna. För Sverige handlar det mycket om hushållens skuldsättning och en ineffektiv bostadsmarknad.

 • Utredare ser över EU-direktiv om bostadslåneavtal

  EU Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur ett nytt EU-direktiv om bostadslåneavtal ska genomföras i svensk rätt.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived