Posts Tagged ‘Erik Pelling’

 • Målet: nytt kontorskluster i Uppsala

  Erik Pelling Uppsala kommun ger Atrium Ljungberg en förnyad markanvisning i anslutning till Gränbystaden, en stadsdel som bolaget sedan länge utvecklar. Det nya kvarteret kommer främst att innehålla kontor. 

 • Uppsala säljer fastigheter för 5 miljarder

  Erik Pelling Uppsala kommun planerar att sälja fastigheter ur kommunkoncernens bestånd värderade till 5,3 miljarder kronor. Bland annat vill man sälja Gottsunda centrum.

 • Godkänner nya bostäder i Uppsala

  Erik Pelling Uppsala kommun antar detaljplanen för kvarteret Kalkstenen i Eriksberg. Totalt kan därmed 110 lägenheter och handelslokaler byggas i området. 

 • 450 nya studentbostäder i Uppsala

  Erik Pelling Inför nästa kommunfullmäktigemöte rekommenderar kommunstyrelsen i Uppsala att man antar detaljplanen för 450 nya studentbostäder på Rackarberget. 

 • Klubbar ny stadsdel i Uppsala

  Erik Pelling Uppsala kommun har fattat beslut om att bygga ut Södra Gunsta med 1 500 bostäder. Utöver det ska även ett lokalt centrum, skola och förskolor byggas. 

 • 400 nya bostäder i Uppsala

  Erik Pelling Kommunen har beslutat att påbörja detaljplaneläggning för 400 nya lägenheter i Eriksberg, Uppsala. Målet att ge planområdet en tydligare prägel av stadsstråk. 

 • Stora Uppsala-planer för Ikano och Besqab

  Erik Pelling Ikano Bostad och Besqab har tillsammans med Uppsala kommun tagit fram en plan för kvarteret Ångkvarnen i Kungsängen, Uppsala. I planen finns 1 000 nya bostäder. 

 • “Markmonopolet styr utbudet”

  Erik Pelling Kommunernas planläggning av mark går emot grundlagen, enligt Hans Lind, professor i fastighetsekonomi. Han får visst medhåll av bostadsministern medan SKL:s förbundsjurist påminner om konkurrenslagstiftningen.

 • Atrium Ljungberg satsar på integration

  Erik Pelling Atrium Ljungberg drar nu igång sitt så kallade välkomstprogram, en modell för ökad integration, i Uppsala. Bolaget hoppas på att kunna utvidga programmet till andra platser där man är verksam. 

 • 3 000 beviljade bygglov i Uppsala

  Erik Pelling Redan i augusti uppnådde Uppsala kommun det uppsatta målet om 3 000 beviljade bygglov för bostäder om året.

 • Sju fick mark i Rosendals tredje etapp

  Erik Pelling Uppsala kommun presenterade på torsdagen vinnarna i markanvisningstävlingen för den tredje etappen av Rosendal. Det rör sig om nio tilldelningsområden som omfattar sammanlagt 447 lägenheter.

 • 900 nya bostäder i Uppsala

  Erik Pelling Uppsala kommun går vidare med planerna på att bygga 900 nya bostäder i kvarteret Vapenhuset, i området mellan Gamla Uppsala och Gränby. Det beslutades på Plan- och byggnadsnämndens senaste möte.

 • Uppsala bygger nio nya skolor

  Erik Pelling Uppsala kommun konstaterar att man behöver 7 000 nya grundskoleplatser fram till år 2020. Därför ska nio nya skolor byggas och flera byggas ut.

 • 73 000 nya kvadratmeter i Uppsala

  Erik Pelling Uppsala kommun har antagit två nya detaljplaner som innebär 60 000 nya kvadratmeter industri i Librobäck och 13 000 kvadratmeter kontor precis vid stadens resecentrum.

 • Wästbygg och Genova vinner i Uppsala

  Erik Pelling Wästbygg och Genova Property Group har vunnit varsin markanvisning vid Brantingsskolan i Uppsala. Totalt ska 155 nya bostäder byggas.

 • Fler anställda ger 35 procent fler bygglov

  Erik Pelling Uppsala kommun har de senaste åren skruvat upp byggtakten och i år ökar man antalet beviljade bygglov för lägenheter till uppskattningsvis cirka 3 500 lägenheter, jämfört med 2 600 ifjol är det en ökning med 35 procent.

 • Östra Fyrislund utvecklas – Castellum köper

  Erik Pelling I området östra Fyrislund i Uppsala vill kommunen utveckla och skapa ytor för transport- och logistikbranschen. Totalt ska cirka 700 000 kvadratmeter yta tillkomma, och nu har den första markförsäljningen ägt rum, när kommunen säljer 30 000 kvadratmeter till Castellum.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived