Posts Tagged ‘EMTN’

 • Hemsö extends loan maturity and interest rate periods

  EMTN Hemsö has issued bonds for a total of 2 billion SEK through a number of transactions in October and November. The bonds carry a fixed coupon, the interest rate is undisclosed, and the times to maturity are in the interval ten to 25 years.

 • Hemsö emitterar 2 miljarder och förlänger kapital- och räntebindning

  EMTN Genom ett antal emissioner under oktober och november har Hemsö emitterat obligationer till ett nominellt värde om cirka 2 miljarder kronor. Lånen har löptider som sträcker sig mellan tio och 25 år och löper med fast ränta.

 • Castellum establishes eurobond framework

  EMTN Castellum intends to fund itself on the European money market and to that purpose, the company has established an EMTN-framework. The framework has a maximum amount of 2 billion EUR.

 • Hemsö lånar halv miljard

  EMTN Hemsö lånar upp 50 miljoner euro, motsvarande 491 miljoner kronor, på den europeiska penningmarknaden via sitt EMTN-program.

 • Hemsö lånar upp 150 miljoner

  EMTN Hemsö har emitterat en 20-årig obligation i svenska kronor inom ramen för sitt EMTN-program. Obligationen har ett nominellt belopp om 150 miljoner kronor.

 • Akelius utökar EMTN-program och avser emittera eurobond

  EMTN Akelius har utökat sitt EMTN-program och kan nu inom ramen för det emittera 2,5 miljarder euro. I förlängningen avser man att emittera en icke säkerställd obligation i euro om 500 miljoner euro, med förfall i mars 2024.

 • Hemsö emitterar ytterligare 25 miljoner euro

  EMTN Hemsö har gjort en ny emission under sitt EMTN-program. Man utökar en tidigare emitterad obligation med 25 miljoner euro och har då emitterat 85 miljoner euro.

 • Lånar 6 miljarder på euromarknaden

  EMTN Akelius Residential har lånat upp 600 miljoner euro, cirka 5,9 miljarder kronor, på den europeiska penningmarknaden. Obligationerna är icke säkerställda och har en löptid till februari 2025 med en årlig kupong om 1,75 procent.

 • Avser emittera under EMTN-program

  EMTN Akelius har anlitat Danske Bank, Swedbank, Bayern Landesbank och BNP Paribas att arrangera investerarmöten i syfte att sondera terrängen för en emission av en sjuårig benchmarkobligation under bolagets EMTN-program.

 • Hemsö emitterar 35 miljoner euro

  EMTN Hemsö har emitterat en obligation om 35 miljoner euro (336 miljoner kronor) inom ramen för sitt EMTN-program, obligationsprogram i euro.

 • Hemsö lånar upp 200 miljoner

  EMTN Hemsö har emitterat ytterligare 200 miljoner kronor inom ramen för sitt EMTN-program. Obligationen löper i fem år och har en rörlig ränta om Stibor 3M och ett riskpåslag om 0,85 procentenheter.

 • Hemsö lånar upp 400 miljoner

  EMTN Hemsö har emitterat obligationer för 400 miljoner kronor. Det rör sig om 200 miljoner kronor som har emitterats inom ramen för bolagets EMTN-program där man har möjligheten att emittera både i kronor och euro.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived