Posts Tagged ‘Diös’

 • Dubbelt upp för Diös

  Diös Diös resultat före skatt mer än fördubblades i det fjärde kvartalet pådrivet av positiva värdeförändringar i fastighetsbeståndet. Bokslutet visar även att belåningsgraden minskade för nionde året i följd.

 • Diös hyr ut i Falun

  Diös Diös har tecknat hyresavtal med Restaurang- och livsmedelsprogrammet i centrala Falun. Inflyttning är planerad till augusti 2019. 

 • Diös förvärvar av Provinsfastigheter

  Diös Diös köper tre fastigheter av Provinsfastigheter. Fastigheterna är belägna i Gävle, Borlänge och Mora och det totala fastighetsvärdet uppgår till 282 miljoner kronor. 

 • Diös ordförande köper aktier för 2,8 Mkr

  Diös Bob Persson, styrelseordförande och huvudägare i Diös, köpte 50 000 aktier i bolaget den 27 december enligt Finansinspektionens insynsregister.

 • Diös strengthens Skellefteå operations

  Diös Diös has established a new business unit in Skellefteå and hired Maria Fjellström to lead it. She will start her new position in February 2019. Prior to joining Diös, Maria Fjellström has been the head of sales at SSC Skellefteå.

 • Diös förstärker i Skellefteå

  Diös Diös bildar en egen affärsenhet för Skellefteå och utser i samma veva Maria Fjellström som affärschef. Maria tillträder sin nya tjänst i februari 2019. 

 • Diös säljer i Östersund

  Diös Diös avyttrar fyra fastigheter i Östersund till NP3 Fastigheter. Affären sker till ett överenskommet fastighetsvärde om 80 miljoner kronor. 

 • Diös hyr ut i Falun

  Diös Diös har tecknat ett grönt hyresavtal med Länsstyrelsen i Dalarnas län avseende lokaler i Falun. Länsstyrelsen har varit hyresgäst hos Diös sedan tidigare. 

 • Diös och Trafikverket utvecklar kontor i Borlänge

  Diös Diös och Trafikverket har tecknat en avsiktsförklaring för att utveckla befintliga lokaler i Borlänge till framtida kontor. Ambitionen är att skriva hyresavtal under det hösten 2019. 

 • Diös acquires properties in Östersund

  Diös Diös Fastigheter has bought three properties in Östersund by Frösö Park in a 90 million SEK transaction. In total, the properties amount to 12,000 sq.m. of lettable floor area and one of the acquired properties consists solely of building rights.

 • Diös köper i Östersund

  Diös Diös köper tre fastigheter i Östersund av Frösö Park. Det totalt fastighetsvärdet landar på runt 90 miljoner kronor. 

 • Diös hyr ut till World Class i Gävle

  Diös Diös hyr ut till World Class i Gävle och etablerar därmed träningsföretagets första verksamhet i staden. 

 • Etablerar House Be i Umeå

  Diös Diös hyr ut till startup-hubben House Be i MVG-gallerian, i Umeå. Inflyttning beräknas ske den 1 mars 2019.

 • Diös utvecklar centrala Falun

  Diös Diös kommer att utveckla en ny vänthall i anslutning till Knutpunkten i centrala Falun, där kommunen hyr lokalen. Förutom vänthallen kommer fastigheten att innehålla kommersiella lokaler mot Holmgatan.

 • Går vidare med Diös planer i Östersund

  Diös Östersunds kommun fattade på tisdagen beslut om att påbörja planläggningen av kvarteret kring Gustav III:s torg. Sedan tidigare har en avsiktsförklaring gällande kvarteret tecknats med Diös. 

 • Diös påbörjar Luleå-projekt

  Diös Diös ansöker om planbesked för att påbörja exploatering av fastigheten Biet, vid Bergnäsbron i centrala Luleå. Syftet är att bygga både bostäder och kommersiella lokaler. 

 • Diös-affären: “Fastigheter vägde för mycket i portföljen”

  Diös Fastigheter hade börjat väga lite för tungt i Bengtssons Tidnings AB portfölj varför man valde att avyttra halva sitt innehav i Diös till Nordstjernan. Så förklarar bolagets ägare sin försäljning i en kommentar till Fastighetsnytt.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived