Posts Tagged ‘D. Carnegie & Co’

 • D. Carnegies nya ägarlista

  D. Carnegie & Co D. Carnegie & Co. publicerade på onsdagen sin nya ägarlista sedan amerikanska investmentjätten Blackstone har tillträtt som ny huvudägare i bolaget.

 • D. Carnegie rekryterar elva personer

  D. Carnegie & Co D. Carnegie & Co har rekryterat elva personer till sin avdelning för renoveringar. Bolaget siktar på att renovera 1 000 lägenheter varje år.

 • D. Carnegie anlitar Fastighetsägarna som ombud

  D. Carnegie & Co D. Carnegie & Co anlitar organisationen Fastighetsägarna som ombud i årets hyresförhandlingar. Bolaget har drygt 16 000 lägenheter runt om i landet.

 • D. Carnegies fem största ägare efter Blackstone-affär

  D. Carnegie & Co Som Fastighetsnytt tidigare har rapporterat har amerikanska fondjätten Blackstone, världens största privata institutionella investerare, kommit överens med D. Carnegie & Co:s tre huvudägare att man köper hela, eller stora delar av, deras innehav i D. Carnegie. De tre huvudägarna är Kvalitena som säljer 75 procent av sitt innehav, Frasdale som säljer 45 procent av sitt innehav och Svensk Bolig Holding som säljer hela sitt innehav i fastighetsbolaget.

 • Blackstone förvärvar större andel av D. Carnegie & Co.

  D. Carnegie & Co Blackstone har genom sitt bolag Vega Holdco Sarl tecknat avtal med tre av D. Carnegie & Co:s största aktieägare Kvalitena, Svensk Bolig Holding AB och Frasdale om att, förutsatt att vissa villkor uppfylls, förvärva hela eller delar av deras aktieinnehav i D. Carnegie till ett pris om 100 svenska kronor per aktie.

 • Storpost i D. Carnegie byter ägare

  D. Carnegie & Co ABG Collier Sundal mäklade på fredagen en aktiepost om 111 000 B-aktier i D. Carnegie & Co. Motsvarande 0,1 procent av kapitalet i bolaget. Aktierna mäklades internt till kursen 95,75 kronor och postens värde var således 10,7 miljoner kronor.

 • Kvarts miljon aktier i D. Carnegie byter ägare

  D. Carnegie & Co På torsdagen mäklades totalt 250 000 B-aktier i D. Carnegie och Co. Aktierna internmäklades av Erik Penser Bank i tre avslut. Vid två av dem hade aktierna en kurs på 99,85 kronor, vid ett var kursen nere på 99,75 kronor.

 • D. Carnegie ombildar i Rinkeby

  D. Carnegie & Co Efter att i flera år köpt hyresrätter i miljonprogramsfastigheter väljer bolaget D. Carnegie nu att sälja en fastighet till en bostadsrättsförening. Köpeskillingen uppgår till 43 miljoner kronor.

 • Bostadsbolaget till för hela Göteborg

  D. Carnegie & Co Det väckte viss uppmärksamhet när Bostadsbolaget köpte fastigheter i Hammarkullen av Carnegie & Co i slutet av förra året. För vd Kicki Björklund innebär förvärvet att man kan ta ett helhetsgrepp och bidra till ett större samhällsengagemang. Och hon ser inga som helst problem med att bygga nytt med lägre hyror än normalt i Frihamnen.

 • D. Carnegie vill bygga radhus på taken

  D. Carnegie & Co D. Carnegie & Co har ansökt om att ändra detaljplanen för fyra våningshus som bolaget äger i Sollentuna. Planen är att bygga radhus ovanpå de befintliga fastigheterna, plus en ny, högre byggnad.

 • Lånar en miljard

  D. Carnegie & Co D. Carnegie & Co. har lånat upp 1 miljard kronor på den svenska penningmarknaden.

 • D. Carnegie köper portfölj i Eskilstuna

  D. Carnegie & Co D. Carnegie & Co har tecknat avtal om att köpa en fastighetsportfölj med sex fastigheter med 136 lägenheter i Eskilstuna. Säljare är Prubor Förvaltning, till ett underliggande fastighetsvärde om 115,5 miljoner kronor.

 • Köper fastighetsportfölj för 600 miljoner

  D. Carnegie & Co Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co AB har tecknat avtal om att förvärva en fastighetsportfölj i Katrineholm. Säljare är Fastighets AB L E Lundberg och Byggnads AB Karlsson & Wingesjö.

 • Mäklar 105 000 aktier i D. Carnegie

  D. Carnegie & Co ABG Sundal Collier internmäklade på tisdagen totalt 105 352 B-aktier i D.Carnegie. De mäklade aktierna motsvarar 0,15 procent av kapitalet i bolaget, och 0,11 procent av andelen röster.

 • Aktieemission godkänd av D. Carnegies stämma

  D. Carnegie & Co D. Carnegie & Co:s extra bolagsstämma beslöt på onsdagen att bemyndiga styrelsen att emittera nya B-aktier i bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 • Mäklar 0,2 procent av kapitalet i D. Carnegie

  D. Carnegie & Co Carnegie mäklade på tisdagsförmiddagen en aktiepost om 142 584 B-aktier i D. Carnegie & Co. Det motsvarar 0,2 procent av kapital och röster i bolaget.

 • Riktad emission för att minska utspädning

  D. Carnegie & Co D. Carnegie & Co. har kallat till en extra bolagsstämma där man avser behandla frågan om emissionsbemyndigande till styrelsen. Man vill genomföra en riktad emission av upp till 10 procent av det totala antalet utestående B-aktier i syfte att delfinansiera återbetalning av de konvertibler.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived