Posts Tagged ‘Corem’

 • Wihlborgs säljer till Corem

  Corem Wihlborgs har sålt fyra industrifastigheter i Malmö till Corem. Affären sker till ett fastighetsvärde på runt 144 miljoner kronor.

 • Hyr ut 25500 kvadratmeter i Lammhult

  Corem Corem hyr ut fastigheten Grevaryd 1:64 i Lammhult, i Växjö. Ny hyresgäst är Volvo Cars. 

 • Lånar 850 miljoner på kapitalmarknaden

  Corem Corem Property Group kommer den 1 mars att emittera ett obligationslån om 850 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Lånet är icke säkerställt och löper i tre år med en rörlig ränta om Stibor 3M plus ett påslag om 4,35 procent.

 • Corem och Victoria Park fjolårets vinnare på börsen

  Corem Corems A-aktie var den aktie som steg mest på Stockholmsbörsen ifjol. Aktien steg med hela 50,3 procent från sista handelsdagen 2016 till sista handelsdagen 2017, vilket är nästan 20 procent mer än Victoria Park som steg näst mest. Bland förlorarna var bostadsutvecklaren SSM i topp.

 • Får dispens från budplikt i Corem

  Corem Aktiemarknadsnämnden har beslutat att ge Rutger Arnhult dispens från budplikt på Corem Property Group. Budplikt skulle annars uppstå då hans andel av rösterna i bolaget ökar i samband med dess fondemission.

 • Corems stamaktie blir Corem A

  Corem Corems stamaktie kommer från och med 27 november att heta Corem A och handlas under det namnet på Stockholmbörsen. Namnbytet är ett led i förberedelserna för fondemissionen av B-aktier i bolaget.

 • Corem inför B-aktier och slår ihop aktier

  Corem Corems extra bolagsstämma har beslutat att införa ett nytt aktieslag, B-aktier. Det innebär att bolagets befintliga stamaktie döps om till A-aktie och befintliga aktieägare erhåller B-aktier i förhållande till sitt A-aktieinnehav via en fondemission.

 • Corem hyr ut i Borås

  Corem Corem välkomnar en ny hyresgäst i sina lokaler i Ramnaslätt industriområde, Borås. Det är bolaget Transbaltika som hyr 5 300 kvadratmeter.

 • Tecknar stort hyresavtal i Järfälla

  Corem Corem har tecknat ett hyresavtal omfattande 16 500 kvadratmeter med hissföretaget Aritco i Veddesta, Järfälla. 

 • Corem delårsrapport K3 2017

  Corem DELÅRSPERIODEN (9 MÅN) Hyresintäkterna ökade med 29 procent till 671 mkr (519) och övriga intäkter uppgick till 6 mkr (16). Driftsöverskottet ökade med 27 procent till 535 mkr (422). Förvaltningsresultatet ökade med 38 procent till 285 mkr (206). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 147 mkr (298) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med 63 mkr (-219). Resultat efter skatt uppgick till 638 mkr (502), vilket motsvarar 8,58 kr

  Corem gör affärer med Arnhult-bolag

  Corem Corem har gjort två affärer med närstående bolag inom den så kallade Arnhults-sfären. Dels har man gjort en bytesaffär med Klövern, dels köpt en fastighet av ett dotterbolag till M2 Asset Management.

 • Corem hyr ut till Landstinget

  Corem Corem har tecknat ett nytt 20-årigt hyresavtal med Landstinget Sörmland, gällande cirka 1 700 kvadratmeter i Katrineholm.

 • Corem säljer bostadsprojekt till JM

  Corem JM förvärvar byggrätter för 560 bostäder i Lund, i ett projekt som bolaget fram till nu drivit tillsammans med Corem. Byggrätterna förvärvas för 260 miljoner kronor.

 • Hyr ut till Hornbach i Borås

  Corem Corem Property Group hyr ut 8 600 kvadratmeter till Hornback i fastigheten Skruven 3 i Borås. Corem utvecklar ett nytt handelsområde för butiker inom yrkeshandeln i området.

 • Corem köper och bygger i Helsingborg

  Corem Corem Property Group har köpt fastigheten Nyhagshuset 5 i Helsingborg där man uppför en logistikanläggning med en total yta om 13 000 kvadratmeter som hyrs ut till Seafrigo Nordic.

 • Hyr ut 16 000 kvadratmeter

  Corem Corem har under de tre senaste månaderna tecknat avtal inom Region Stockholm om cirka 16 000 kvadratmeter.

 • Corem lånar 500 miljoner

  Corem Corem Property Group har beslutat att emittera ett obligationslån till ett nominellt värde om 500 miljoner kronor. Det rör sig om ett icke-säkerställt lån som emitteras på den nordiska penningmarknaden med emissionsdatum 24 mars.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived