Posts Tagged ‘Cecilia Hermansson’

 • Chefsekonomerna får nya jobb

  Cecilia Hermansson Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster lämnar organisationen för att starta en ny tankesmedja.

 • Många utmaningar kvarstår

  Cecilia Hermansson Samtidigt som återhämtningen i USA och Kina har stärkts, har lågkonjunkturen fördjupats i Europa och Japan. Swedbank spår att den globala ekonomin växer något långsammare än i prognosen från oktober. Även tillväxtprognosen för Sverige revideras ned.

 • ”Både finans- och penningpolitiken har varit senfärdig”

  Cecilia Hermansson Ett relativt svagt år närmar sig sitt slut och mycket pekar på att konjunkturen blir ett besvärligt kapitel även nästa år. Men Sveriges välbefinnande 2013 beror mycket på omvärldens förmåga att resa sig. Hur går det för Kina, USA och Europa? Cecilia Hermansson, chefekonom Swedbank, ger sin syn på förutsättningarna inför kommande år.

 • Dämpat konjunkturläge med vissa ljusglimtar

  Cecilia Hermansson En svagare utveckling från omvärlden gav Sverige en negativ tillväxt fjärde kvartalet 2011 på -1,1 procent jämfört med det tredje kvartalet 2011. Cecilia Hermansson, Chefekonom, Swedbank, tror att även första kvartalet 2012 kan bjuda på negativa siffror.

 • Rätt beslut och hösten kan se ljusare ut

  Cecilia Hermansson

  Rätt beslut och hösten kan se ljusare ut

  Svagare utveckling är att vänta i Sverige, både vad gäller ekonomin som på husmarknaden. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, tror dock att med rätt politiska beslut i Europa så kan vi vända på myntet från 2011. Ett skakigt första halvår kan ersättas med bättre framtidstro under hösten…

 • Chefekonomer tror att Grekland ställer in betalningar

  Cecilia Hermansson

  Business Arena:
  Chefekonomer tror att Grekland ställer in betalningar

  På frågan om vem som tror att Grekland kommer att ställa in betalningarna lyfte alla armen i luften, där var ekonomipanelen under inledningen på Business Arena helt enig. Att det är politikerna som sitter med verktygen för att lösa den ekonomiska turbulensen i världen kunde man också skriva under på…

 • Lägre priser håller husköpkraften uppe

  Cecilia Hermansson

  Lägre priser håller husköpkraften uppe

  Enligt Swedbanks Boindex ökade hushållens inkomstmarginaler vid husköp. Orsaken till uppgången andra kvartalet är främst att lägre huspriser tillsammans med ökade förvärvsinkomster…

 • Bristande förtroende bakom börsfall

  Cecilia Hermansson

  Bristande förtroende bakom börsfall

  Det är rejält skakigt ute i världen och under torsdagen störtdök den svenska börsen med 6,2 procent. Trots att Sverige har bättre ordning på sina finanser än de flesta andra länder ser Finansminister Anders Borg det nödvändigt att revidera ned prognoserna för tillväxten och tumma på en del löften. Cecilia Hermansson, Chefekonom på Swedbank, ser det svaga förtroendet för omvärldens politiker att hantera krisen som en viktig orsak till de pessimistiska tongångarna på världens börser…

 • Långsammare återhämtning men ingen ny recession

  Cecilia Hermansson

  Långsammare återhämtning men ingen ny recession

  I sin senaste rapport, Global Konjunktur- och Struktur, har Swedbank reviderat ned prognosen för den globala BNP-tillväxten till 3,8 procent (4,1)…

 • Lägre husköpkraft i storstäderna

  Cecilia Hermansson

  Lägre husköpkraft i storstäderna

  Hushållens marginaler vid husköp är stora, men krympande konstaterar Swedbank när man publicerar Boindex för tredje kvartalet 2010. Index sjönk till 145,2 för riket som helhet, jämfört med 148,2 kvartalet innan. Samtliga tre storstadsregioner föll under 100-strecket…

 • Rekyleffekt i svensk ekonomi kan mattas av

  Cecilia Hermansson

  Business Arena:
  Rekyleffekt i svensk ekonomi kan mattas av

  En bred uppgång i svensk ekonomi var budskapet under onsdagens inledningsanföranden på Business Arena, dock är det fortfarande omvärldskonjunkturen som är vår största fiende. Många har fått känslan av att krisen i Sverige inte blev så allvarlig men faktum är att fallet i den svenska ekonomin var ett av de kraftigaste i Europa…

 • Swedbank Economic Outlook

  Cecilia Hermansson

  Många utmaningar består 

  Swedbank konstaterar i rapporten Swedbank Economic Outlook att många utmaningar består inte minst i industriländerna, vilka är Sveriges och de baltiska ländernas viktigaste exportmarknader. Tillväxten i världsekonomin har reviderats upp till 4,4 procent i år, men reviderats ned för 2011 och 2012 till 3,6 procent respektive 3,8 procent…

 • Stigande ränta kan bromsa kreditexpansion

  Cecilia Hermansson


    "Vi har ganska mycket lediga resurser men jag tror att vi kommer att påverkas av en svagare omvärldskonjunktur…" 
  Cecilia Hermansson

  Stigande ränta kan bromsa kreditexpansion

  Enligt de flesta bedömningar går svensk ekonomi en ljus framtid till mötes. Senast var det Konjunkturinstitutet som reviderade upp sin prognos. Cecilia Hermansson, Chefekonom på Swedbank, håller med om att utsikterna för svensk ekonomi är mycket positiva men menar att vi kommer att påverkas av en svagare omvärldskonjunktur och kan förvänta oss en svagare tillväxt för nästa år…

 • Swedbank Boindex

  Cecilia Hermansson

  Husköpkraften stärks trots högre bolåneräntor

  Enligt Swedbank steg deras Boindex för andra kvartalet 2010 till 149,1 jämfört med 147,0 kvartalet innan. Boindex mäter husköpkraften utifrån medianpriser på småhus, bolåneräntor och hushållens arbetsinkomster…

 • Frågetecken kring det framtida eurosamarbetet

  Cecilia Hermansson


    "Kortsiktigt har EU undvikit en kollaps i banksystemet men tittar vi mer långsiktigt för eurosamarbetet och för de utsatta ländernas utveckling och tillväxt så har stödpaketet ändrat ganska litet."  
  Cecilia Hermansson

  Frågetecken kring det framtida eurosamarbetet

  Massiva åtstramningspaket i Grekland, Spanien och Portugal tillsammans med ett enormt stödpaket från EU ska rädda Europa från en möjlig kollaps i banksystemet. EU har skapat sig lite andrum men frågan kvarstår dock om länderna klarar att resa sig, det kan avgöras av hur respektive lands befolkning ställer sig till åtstramningarna. På längre sikt är frågan hur eurosamarbetet kommer att utvecklas…

 • Hushållen tillväxtmotorn för svensk ekonomi

  Cecilia Hermansson


    "Om man vill kyla av bostadsmarknaden finns mer att göra än bara ändra på styrräntan." 
  Cecilia Hermansson
  Chefekonom, Swedbank

  Hushållen tillväxtmotorn för svensk ekonomi

  Den samlade bilden av svensk ekonomi är att vi har möjlighet att få tillväxt i år och nästa år men Sverige får se upp när våra exportländer i närområdet ska strama åt. Det ser tuffare ut för svensk exportindustri och hushållen blir tillväxtmotorn under de närmaste åren…

 • Stimulanserna bidrar till positivare 2010

  Cecilia Hermansson


    "Det blir viktigt att följa hur risktagandet kommer att påverkas av ökade regleringar, men också hur regleringar kan påverka tillväxten på andra sätt."  
  Cecilia Hermansson

  Stimulanser bidrar till positivare prognoser för 2010
  2009 blev ett tufft år och för Sveriges del landar BNP på mellan -4 och -5 procent. Men inledningen av 2010 har varit lugnare än inledningen av 2009, anser Cecilia Hermansson, Chefekonom på Swedbank, som här kommenterar ett antal centrala punkter som påverkar den svenska ekonomins utveckling under kommande år…

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived