Posts Tagged ‘Catharina Håkansson Boman’

 • Regeringsuppdrag för Håkansson Boman

  Catharina Håkansson Boman Regeringen utser Catharina Håkansson Boman till ordförande i de styrelser som ska följa upp just Sverigeförhandlingen och 2013 års Stockholmsförhandling. 

 • Almedalen: ”Bygg hela höghastighetssystemet direkt”

  Catharina Håkansson Boman Bygg ut allt direkt och använd lånefinansiering var budskapet från Sverigeförhandlingen som presenterade planen för utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen.

 • Replik: Catharina Håkansson Boman

  Catharina Håkansson Boman Spelteorier är intressant som ett instrument att analysera och förstå processer. Men de hypoteser som Hans Lind lanserar stämmer inte med de iakttagelser som vi gör av verkligheten. Hans Lind argumenterar för att förhandlingar har teoretiska risker med avseende på bostadsbyggande. Sverigeförhandlingen vill därför ge en bild av varför förhandling leder till ökat bostadsbyggande.

 • Lån och försäljning kan finansiera nya järnvägen

  Catharina Håkansson Boman På tisdagen överlämnade Sverigeförhandlingen en delrapport kring hur den nya höghastighetsjärnvägen ska finansieras till infrastrukturminister Anna Johansson. Bland annat föreslår man försäljning av statliga tillgångar.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived