Posts Tagged ‘Business Arena Almedalen’

 • Vem ska betala för “lullullet”?

  Business Arena Almedalen I samhällsbygget har fokus skiftat från att utveckla fastigheter till att utveckla staden. Det ställer nya krav på samarbete och kompromisser, menar flera experter på Business Arena Almedalen.

 • “Hållbarhet genomsyrar alla diskussioner”

  Business Arena Almedalen Det råder ingen tvekan om vad som är årets största ämne på Almedalen, säger Cecilia Fredholm på Stena Fastigheter.

 • “Hög nivå på samtalen om samhällsfastigheter”

  Business Arena Almedalen “Alla seminarier kring samhällsfastigheter har hållit väldigt hög nivå”, säger Dorotea Stellmach, konceptutvecklare på Altura, i vår enkät från Almedalen.

 • Investeringsviljan ökar i Malmö

  Business Arena Almedalen Malmö har fått upp sitt byggande, bland annat tack vare allmännyttiga MKB som testat nya samarbeten som visar på en ökad investeringsvilja i staden.

 • Almedalen: Utmaningar när det ska byggas skolor och äldreboende

  Business Arena Almedalen När det pratas samhällsfastigheter hamnar diskussionen ofta kring hur fin investering det är, långa kontrakt och stabila hyresgäster. Men i dag behövs det stora investeringar i nyproduktion. Frågan är hur mycket av detta kommunerna mäktar med?

 • Almedalen: Färre riktlinjer, men rätt

  Business Arena Almedalen Under seminariet ”Behövs tydligare riktlinjer inom bostadspolitiken?” var det en ganska enig panel som konstaterade att det behövs, men framförallt färre samt rätt riktlinjer där detaljplaneringen blir mindre detaljerad.

 • ”Det är ett problem att vi har 290 monopol”

  Business Arena Almedalen Två av talarna under Business Arena Almedalen var ordförande för Moderata Ungdomsförbundet och Grön Ungdoms språkrör. Och inte oväntat skiljer sig åsikterna åt även hos ungdomsförbunden när det gäller subventioner och bostadspolitiska samtal.

 • “Det kom som en chock”

  Business Arena Almedalen Det är omöjligt att ge någon tydlig bild av vilka effekter utfallet av Brexit-omröstningen kommer att ha i Sverige. Vi kan bara spekulera än så länge. Det säger Günther Mårder, vd för Företagarna, som i utfrågades under programpunkten Rakt på sak på Business Arena i Almedalen.

 • Fastighetsnytt på plats i Almedalen

  Business Arena Almedalen Fastighetsnytts redaktion är på plats i Almedalen och bevakar såväl Business Arena Almedalen som andra event och seminarier under veckan.

 • Business Arena Almedalen drar igång

  Business Arena Almedalen Under Almedalsveckan är Fastighetsnytt återigen på plats i Almedalen för att genomföra den femte upplagan av Business Arena Almedalen

 • Almedalen: ”Trovärdigheten är central”

  Business Arena Almedalen Inflationen i den svenska ekonomin må ha stigit på sistone men den är alltjämt för låg. Riksbanken har reviderat ner sin inflationsprognos och med tanke på det låga inflationstrycket och framförallt den svenska kronans starka växelkurs valde Riksbankens direktion inte endast att sänka räntan med 0,1 procentenheter till 0,35 procent.

 • Almedalen: ”Mer än bara bostäder”

  Business Arena Almedalen Många kommuner står inför stora utmaningar när byggandet måste matcha tillväxten. Under Business Arena Almedalen diskuterades ansvarsfördelningen när de nya stadsdelarna ska växa fram.

 • Almedalen: ”Reporäntan sänks sannolikt”

  Business Arena Almedalen Riksbanken vill inte framstå som bortkopplade från den ekonomiska utvecklingen i omvärlden, likt man gjorde i samband med Lehman-kraschen hösten 2008. Det i kombination med att Riksbanken befinner sig i en knivig situation. Greklandskrisen gör att risken för att euron ska försvagas är påtaglig och det skulle i sin tur leda till att kronan skulle stärkas gör att banken kommer därför att sänka reporäntan på torsdagen.

 • Almedalen: Börsen har en viktig samhällsfunktion

  Business Arena Almedalen Stockholmsbörsen, och den organiserade aktiemarknaden överlag, har en unik möjlighet att demokratisera den finansiella marknaden. På en organiserad aktiemarknad har alla möjligheten att investera i de bolag som finns noterade och det är ett alternativ som varken riskkapitalmarknaden eller private equity-marknaden kan erbjuda.

 • Almedalen: ”En ständig kamp om begränsade resurser”

  Business Arena Almedalen Det handlar mycket om järnväg i regeringens infrastruktursatsningar. Behovet är också stort över hela landet konstaterar infrastrukturminister Anna Johansson (S). Dock kommer inte anslagen att räcka till alla investeringar som krävs. För infrastrukturministern, som talade på Business Arena Almedalen, är järnvägsunderhåll, bättre punktlighet och ökat förtroende för järnvägen de viktigaste utmaningarna i närtid.

 • ”Det viktiga är att man koncentrerar sig på de boende”

  Business Arena Almedalen Ofta är det som skrivs om miljonprogramsområden alltför negativt vinklat.

 • Inget godisregn för byggbolagen

  Business Arena Almedalen Bostadsfrågan kommer att debatteras flitigt under Almedalen och var och en central del första dagen på Burmeister och Business Arena Almedalen, som gästades av Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna och Ulf Perbo (KD), statssekreterare hos bostadsminister Stefan Attefall.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived