Posts Tagged ‘Boverket’

 • Bidrag till samlingslokaler

  Boverket Boverket har beviljat bidrag på cirka 4,8 miljoner kronor till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler som ska fördelas mellan 13 projekt.

 • Strategi för energieffektivare byggnader

  Boverket Regeringen har gett Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att utarbeta ett förslag till en nationell strategi för att öka energiprestandan genom renoveringar.

 • Enklare regler skapar fler bostäder för unga

  Boverket Regeringen ger Boverket i uppdrag att se över de regelverk som påverkar byggandet av student- och ungdomsbostäder. Målet är att skapa ett regelverk som gör det lättare och snabbare att bygga bostäder för unga. Boverket ska också bland annat se över regelverket för tidsbegränsade bygglov.

 • Bostadsbyggandet väntas minska

  Boverket Boverkets indikatorer antyder att bostadsbyggandet kommer att minska i Sverige.

 • Nedgång i lånetillväxten men hög skuldsättning

  Boverket I september hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,5 procent, vilket var en minskning jämfört med augusti då den låg på 4,6 procent. I den senaste marknadsrapporten från Boverket oroas man dock av den höga skuldsättningen, hushållen lånar mer än de amorterar och mer än inkomsten ökar.

 • Ny lag ger bättre boendeplanering i kommunerna

  Boverket Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ersätts med en ny lag om kommunernas ansvar för boendeplanering. Det föreslår Boverket i en översyn av bostadsförsörjningslagen, som lämnas till regeringen i dag.

 • Utförsäljningen av allmännyttiga lägenheter minskar

  Boverket Boverket rapporterar att försäljningen av allmännyttiga lägenheter minskade kraftigt från cirka 15 000 lägenheter år 2010 till knappt 6 700 år 2011. Samtidigt ökar bostadsbristen i kommunerna, nyproduktionen ser ut att bli lägre än både 2011 och 2010.

 • Ungas boendeutgifter ökar

  Boverket Unga lägger nästan en tredjedel av den disponibla inkomsten på boendet. Det är en ökning jämfört med tidigare år. Det visar Boverkets rapport ”Ungdomars boende – lägesrapport 2012”.

 • Översyn om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

  Boverket Regeringen har beslutat ge Boverket i uppdrag att se över lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived