Posts Tagged ‘Boverket’

 • 88 000 nya bostäder behövs – varje år

  Boverket Boverkets prognos för behovet av bostäder till 700 000 har etsat sig fast i bostadsdebatten sedan den kom i höstas. I en reviderad prognos måste 440 000 av de nya bostäderna behöver byggas redan till år 2020.

 • Undantag från PBL för flyktingboenden

  Boverket I en promemoria som skickas ut på måndagen ser regeringen nu över möjligheten att göra undantag från plan- och bygglagen, PBL, vad gäller tillfälliga flyktingboenden.

 • 240 kommuner rapporterar underskott på bostäder

  Boverket Boverkets överblick över bostadsmarknadsläget visar att fler av landets kommuner rapporterar att det råder underskott på bostäder, samtidigt ökar byggandet.

 • Det allmännyttiga beståndet ökar

  Boverket Allmännyttans bostadsbestånd ökar. 2014 såldes drygt 4 000 lägenheter i 64 kommuner, 700 lägenheter köptes och 5 300 lägenheter byggdes. Inte sedan 2006 har antalet sålda lägenheter varit lägre.

 • Nya tag – genom undantag

  Boverket Långdragna processer kritiseras ständigt och ses som en av anledningarna bakom den akuta bostadsbristen. Processerna hamnar åter i strålkastarljuset när ytterligare 162 877 personer behöver någonstans att bo. Kommuner tvingas att bryta mot lagen för att kunna ge flyktingar tak över huvudet. Nu diskuteras ett undantagstillstånd för att underlätta ”den extraordinära situationen”.

 • 3D-karta ska ge fler bostäder

  Boverket På torsdagen gav regeringen Lantmäteriet i uppdrag att ta fram en digital 3D-karta över Sverige, i syfte att göra samhällsbyggnadsprocessen smartare. Tanken är att olika aktörer direkt ska kunna få information om förutsättningarna att bygga på en särskild plats bara genom att klicka på kartan.

 • “Civila kan skapa en halv miljon hem”

  Boverket Kod Arkitekter har, på uppdrag av Boverket, tagit fram den så kallade 500k-modellen. Den innebär att om en procent av landets alla villaägare bygger ytterligare en bostad årligen, kan 500 000 nya hem skapas på 25 år.

 • Vinst på 229 miljoner till kommunerna

  Boverket Enligt nya siffror från Boverket tog 98 kommuner ut totalt 229 miljoner kronor från sina bostadsbolags vinster under 2014. Värdeöverföringarna har minskat kraftigt, främst då de tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm inte förde över så stor del av sina vinster från 2014.

 • “Social housing leder till ökad segregation”

  Boverket På torsdagen presenterade Stefan Attefall, bostadsminister från 2010-2014, en rapport han gjort på uppdrag av Fastighetsägarna Sverige. Rapporten, En ny social bostadspolitik, innehåller Attefalls förslag till hur man kan arbeta mot en realistisk lösning av bostadskrisen.

 • Det bostadspolitiska 2015

  Boverket Det politiska 2015 har på många sätt varit stormigt, även för fastighetsbranschen. I budgeten ligger ”den största bostadspolitiska satsningen på 20 år”, amorteringskravet ser efter många vändor ut att klubbas igenom och flyktingsituationen har på flera sätt satt bostadskrisen på sin spets – och regelverken i rampljuset. Fastighetsnytt går igenom vad som hänt, och inte hänt, under det bostadspolitiska året 2015.

 • Social housing föreslås av Boverket

  Boverket På tisdagen lämnade Boverket rapporten ”Boendesituationen för nyanlända” till regeringen. Bland annat anser verket att staten bör fungera som en katalysator för ett ökat bostadsbyggande för grupper med låg inkomst.

 • 40 procent saknar riktlinjer för bostadsförsörjning

  Boverket Ale och Umeå kommun är bäst i landet på att motverka bostadsbristen. Detta visar årets upplaga av HSBs bostadsindex. Av de 85 kommuner som ingår saknas riktlinjer för bostadsförsörjningen hos knappt 40 procent.

 • Boverket: “IMD är inte kostnadseffektivt”

  Boverket Boverket har på uppdrag av regeringen utrett frågan om individuell mätning och debitering av värme, IMD, ska införas i flerbostadshus. Idag meddelar de att fastighetsägare inte ska tvingas att införa IMD.

 • Kritik mot Boverkets energikrav

  Boverket Enligt EU:s energiprestandadirektiv ska nya byggnader uppfylla kraven på nära nollenergibyggnader från och med 2021. Boverket har på uppdrag av regeringen utrett frågan och föreslår att kraven ska skärpas för nya byggnader.

 • Uppdrag ska förenkla planprocesser

  Boverket Regeringen gav idag Boverket i uppdrag att utarbeta vägledning och anordna kompetensinsatser för att snabba på planprocesserna, i samverkan med länsstyrelser och Sveriges kommuner och Landsting.

 • Modulbostäder – en dyr lösning

  Boverket Tidigare i år fick Boverket i uppdrag att utreda möjligheten och kostanden för att uppföra modulbostäder på tillfälliga bygglov, för att möta det bostadsbehov som uppstår för asylsökande som fått uppehållstillstånd i Sverige.

 • Lagstifta om grönt byggande?

  Boverket Frankrike antog nyligen en lag om att alla nybyggda hus för kommersiellt bruk ska ha gröna eller solfångarförsedda tak. I Sverige finns ingen liknande lag – branschen anses istället själva kunna hitta de bästa tekniska lösningarna på utmaningar och krav.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived