Posts Tagged ‘Boverket’

 • Nästa steg för gestaltad livsmiljö

  Boverket I februari presenterade regeringen sin proposition för en ny arkitekturpolitik. Nu får Boverket i uppdrag att genomföra arbetet. 

 • ”Behövs 80 000 nya bostäder per år”

  Boverket På onsdagen höll Boverket en presskonferens om läget på bostadsmarknaden med utgångspunkt i Statistiska centralbyråns senaste siffror. Boverket flaggar för att byggtakten måste öka för att möta den befolkningsökning Sverige står inför och det underskott som uppstått.     

 • Ändring i PBL straffar långa ledtider

  Boverket Regeringen vill införa ett system med avgiftsreduktion för sökande när tidsfristen för handläggningsärenden om bygglov, förhandsbesked och startbesked överskrids. Ändringarna i plan- och bygglagen hoppas leda till effektivare byggande. 

 • Regeringen vill inrätta en riksarkitekt

  Boverket På torsdagen presenterade regeringen sin proposition för politik för gestaltad livsmiljö, där man föreslår att ett nytt politiskt mål för arkitektur, form och designpolitik införs.

 • 30 statliga miljoner till digitalisering

  Boverket Regeringen satsar 30 miljoner kronor på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Det är Lantmäteriet och Boverket som får i uppdrag att främja processen. 

 • Stöd till bättre utemiljöer i utsatta områden

  Boverket Boverket har beviljat drygt 145 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden.

 • Bostadsbyggandet kan nå en topp i år

  Boverket Enligt Boverkets indikatorer är prognosen att bostadsbyggandet ökar med 18 procent i år med totalt 76 000 påbörjade bostäder.

 • Förenklad kontroll av serietillverkade hus

  Boverket Förra veckan tog bostadsminister Peter Eriksson emot Boverkets förslag om utökad kontroll av serietillverkade hus. “Nu ska de skickas ut på remiss”, säger han.

 • Miljoner till bättre inomhusmiljö

  Boverket På tisdagen presenterade regeringen en satsning på 105 miljoner kronor som ska höja kompetensen om inomhusmiljöer, minska byggskador och uppdatera BETSI-undersökningen. Fastighetsnytt var på plats när Peter Eriksson presenterade satsningen i en bostadslägenhet på Södermalm i Stockholm.

 • Fördubbling av studentbostadsbyggandet

  Boverket Fortsatt stor brist på studentboenden men byggandet ökar konstaterar Boverket i en sammanställning över den aktuella bostadssituationen för studenter.

 • Modernare byggregler efterfrågas

  Boverket Precis som Fastighetsnytt tidigare rapporterat så presenterades projektet ”Fler, billigare bostäder och bättre bostäder” i Radiohuset, Stockholm, på tisdagsförmiddagen. Efteråt hölls panelsamtal med politiker.

 • Ny generaldirektör till Boverket

  Boverket Anders Sjelvgren tillförordnas som ny generaldirektör på Boverket från 1 juli 2017. Det meddelade bostadsminister Peter Eriksson (mp) under en presskonferens på onsdagen.

 • Bostadsunderskott i 255 kommuner

  Boverket Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät fortsätter byggandet att öka 2017 och 2018. Trots detta bedömer 75 procent av landets kommuner att det kommer att vara underskott på bostäder på tre års sikt.

 • Boverkets mål omöjligt uppdrag?

  Boverket Det höga bostadsbyggandet är en ren konjunktureffekt, det menar Veidekke som i en ny konjunkturrapport varnar för en ”politiskt lagad byggkrasch”.

 • Regeringen vill se fler undantag från PBL

  Boverket Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda om man kan ta fram fler undantag från kravet på bygglov, utöver det som gick igenom i samband med 2015 års flyktingkris.

 • Helt avgörande att få befolkningstillväxt

  Boverket Befolkningstillväxt är en förutsättning för hållbar ekonomisk tillväxt och för att lyfta en region. För att få till befolkningstillväxt måste man bygga bostäder och skapa arbetstillfällen.

 • Janna Valiks efterträdare: Susann Bard

  Boverket Regeringen utser Susann Bard till tillförordnad generaldirektör för Boverket när Janna Valiks förordnande löper ut den sista februari.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived