Posts Tagged ‘Boverket’

 • Förenklad kontroll av serietillverkade hus

  Boverket Förra veckan tog bostadsminister Peter Eriksson emot Boverkets förslag om utökad kontroll av serietillverkade hus. “Nu ska de skickas ut på remiss”, säger han.

 • Miljoner till bättre inomhusmiljö

  Boverket På tisdagen presenterade regeringen en satsning på 105 miljoner kronor som ska höja kompetensen om inomhusmiljöer, minska byggskador och uppdatera BETSI-undersökningen. Fastighetsnytt var på plats när Peter Eriksson presenterade satsningen i en bostadslägenhet på Södermalm i Stockholm.

 • Fördubbling av studentbostadsbyggandet

  Boverket Fortsatt stor brist på studentboenden men byggandet ökar konstaterar Boverket i en sammanställning över den aktuella bostadssituationen för studenter.

 • Modernare byggregler efterfrågas

  Boverket Precis som Fastighetsnytt tidigare rapporterat så presenterades projektet ”Fler, billigare bostäder och bättre bostäder” i Radiohuset, Stockholm, på tisdagsförmiddagen. Efteråt hölls panelsamtal med politiker.

 • Ny generaldirektör till Boverket

  Boverket Anders Sjelvgren tillförordnas som ny generaldirektör på Boverket från 1 juli 2017. Det meddelade bostadsminister Peter Eriksson (mp) under en presskonferens på onsdagen.

 • Bostadsunderskott i 255 kommuner

  Boverket Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät fortsätter byggandet att öka 2017 och 2018. Trots detta bedömer 75 procent av landets kommuner att det kommer att vara underskott på bostäder på tre års sikt.

 • Boverkets mål omöjligt uppdrag?

  Boverket Det höga bostadsbyggandet är en ren konjunktureffekt, det menar Veidekke som i en ny konjunkturrapport varnar för en ”politiskt lagad byggkrasch”.

 • Regeringen vill se fler undantag från PBL

  Boverket Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda om man kan ta fram fler undantag från kravet på bygglov, utöver det som gick igenom i samband med 2015 års flyktingkris.

 • Helt avgörande att få befolkningstillväxt

  Boverket Befolkningstillväxt är en förutsättning för hållbar ekonomisk tillväxt och för att lyfta en region. För att få till befolkningstillväxt måste man bygga bostäder och skapa arbetstillfällen.

 • Janna Valiks efterträdare: Susann Bard

  Boverket Regeringen utser Susann Bard till tillförordnad generaldirektör för Boverket när Janna Valiks förordnande löper ut den sista februari.

 • Digitala detaljplaner ska snabba på planprocessen

  Boverket Boverket får i uppdrag att utreda hur detaljplaner ska utformas digitalt, samt hur en sådan reglering skulle kunna se ut. Målet är att digitala detaljplaner ska göra planprocessen smartare och betydligt snabbare.

 • Kreditgaranti ger 1 500 lägenheter

  Boverket Under 2016 tecknade Boverket 48 stycket nya så kallade kreditgarantiavtal. Det är dubbelt så många som året innan, och de förväntas ge 1 534 nya lägenheter.

 • 111 kommuner får statlig byggbonus

  Boverket Boverket har beviljat 111 kommuner den omdiskuterade byggbonus på 1,85 miljarder som var en del av regeringsbudgeten förra året. Mest får Stockholm, Göteborg och Uppsala.

 • Hög byggtakt – men för lite i storstäderna

  Boverket Byggtakten är hög i samtliga storstadslän, men enligt en ny analys byggs bara hälften av bostäderna i storstäderna – jämfört med de 75 procent som Boverket menar behövs.

 • Bostadsbyggandet når rekordsiffror

  Boverket Bostadsbyggandet är nu på den högsta nivån sedan slutet av miljonprogrammet. I år påbörjas byggandet av 64 000 bostäder och nästa år påbörjas 67 000 bostäder, enligt Boverkets senaste prognos.

 • Janna Valik slutar på Boverket

  Boverket Regeringskansliet har lagt ut annons där man söker efter en ny generaldirektör till Boverket. Det innebär att myndighetens nuvarande chef Janna Valik slutar efter nio år på posten.

 • 55 statliga miljoner på regelförenklingar

  Boverket I budgetpropositionen, som lämnas till riksdagen på tisdagen, lägger regeringen 55 miljoner kronor på tre satsningar som ska göra det lättare att bygga bostäder.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived