Posts Tagged ‘Boverket’

 • Nytt uppdrag: Boverket ska fördela investeringsstödet

  Boverket På torsdagen meddelade regeringen att Boverket får i uppdrag att dela ut det nya investeringsstödet utifrån bostadsbrist och byggbehov. De nya reglerna börjar gälla i februari.

 • Ny prognos: Borätterna riskerar slå i botten

  Boverket Byggandet sjunker för andra året i rad, men läget är stabilt enligt Boverkets senaste byggprognos. Målet om att bygga 64 000 bostäder per år missas däremot igen.

 • Boverkets nya löfte – förenkla byggreglerna

  Boverket Boverket ska göra om sina byggregler. Ambitionen är att skrota alla allmänna råd och hänvisningar till standarder för att uppmuntra till innovationer och få fram fler bostäder. Generaldirektören Anders Sjelvgren berättar hur det ska gå till.

 • Boverket: Det behövs en ny modell för att lösa hemlösheten

  Boverket Flera branschföreträdare efterlyser ett helt nytt sätt att arbeta för att lösa hemlösheten. “Det är inte meningen att kommunerna ska lösa det själva, utan det är bättre att problemet lyfts på nationell nivå”, säger Anna Granath Hansson, bostadsforskare på KTH.

 • Sjelvgren: “Segregation är vår största utmaning”

  Boverket Segregation har varit ett hett ämne i veckan och på torsdagen linjerade även Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör, vikten av att bygga fler bostäder och mötesplatser för att motverka segregation.

 • Sjelvgren: “Vi kan hjälpa staten som aktör”

  Boverket På tisdagen närvarade Boverket för första gången som ny medlem i Samverkansforumet för statliga byggherrar och förvaltare som höll sitt årliga seminarium i Stockholm. “Vi behöver trycka på”, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

 • Tor Borg till Boverket

  Boverket “Det är ett av de få ställen där man får syssla med analys av bostadsmarknaden på heltid”, säger han till Fastighetsnytt.

 • Bostadsbyggandet minskar

  Boverket Bostadsbyggandet i landet fortsätter att minska både i år och nästa år enligt en ny rapport från Boverket. Störst tillbakagång sker i Stockholm.

 • Färre kommuner rapporterar bostadsbrist

  Boverket 240 av landets 290 kommuner, 83 procent, uppger att de har bostadsbrist på sin lokala marknad. Siffran är något mindre än 2017 då underskottet enligt kommunerna var rekordstort.

 • Långdragna bygglov är på väg bort

  Boverket Den 1 januari 2019 infördes sanktioner som ska sätta press på kommunernas bygglovshantering. Om ärendena inte bereds i tid får kommunerna inte längre ta ut någon avgift. Men synen på om detta kommer att leda till det bättre går isär.

 • Färre bostadsbolag lämnar otillåtna värdeöverföringar

  Boverket Enligt en rapport från Boverket var de totala värdeöverföringarna från kommunala allmännyttiga bostadsbolag drygt 827 miljoner kronor under 2017.

 • “Avstannande och splittrad marknad”

  Boverket Enligt Boverkets senaste prognos minskar antalet påbörjade bostäder med 20 procent nästa år, men att skillnaderna är stora runt om i landet. Myndigheten spår att 54 500 bostäder kommer att påbörjas 2019. 

 • Branschens syn på nya arkitekturpolitiken

  Boverket Det har varit delade meningar sedan den nya arkitekturpolitiken presenterades. När Fastighetsnytt frågar branschen vad de tycker om den nya rollen som riksarkitekt, är de flesta dock positiva.

 • Helena Bjarnegård utsedd till riksarkitekt

  Boverket Boverket anställer Helena Bjarnegård som Sveriges riksarkitekt. Hon kommer närmast från Göteborgs stad, där hon varit stadsträdgårdsmästare. 

 • Tidsplaner för digitaliserad planprocess

  Boverket Regeringen ger Boverket och Lantmäteriet i uppdrag att ta fram tidsplaner för sina respektive satsningar på digitalisering inom samhällsbyggnadsområdet. 

 • 67 000 bostäder om året

  Boverket Enligt Boverkets byggbehovsprognos behövs 67 000 nya bostäder i snitt varje år fram till 2025.

 • Så lockas utländska anbudsgivare

  Boverket Det ska bli lättare för utländska byggaktörer att etablera sig i Sverige. På tisdagen lanserade regeringen därför en ny webbplats som presenterar svenska byggregler och villkor på engelska.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived