Posts Tagged ‘Boverket’

 • Sjelvgren: “Vi kan hjälpa staten som aktör”

  Boverket På tisdagen närvarade Boverket för första gången som ny medlem i Samverkansforumet för statliga byggherrar och förvaltare som höll sitt årliga seminarium i Stockholm. “Vi behöver trycka på”, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

 • Tor Borg till Boverket

  Boverket “Det är ett av de få ställen där man får syssla med analys av bostadsmarknaden på heltid”, säger han till Fastighetsnytt.

 • Bostadsbyggandet minskar

  Boverket Bostadsbyggandet i landet fortsätter att minska både i år och nästa år enligt en ny rapport från Boverket. Störst tillbakagång sker i Stockholm.

 • Färre kommuner rapporterar bostadsbrist

  Boverket 240 av landets 290 kommuner, 83 procent, uppger att de har bostadsbrist på sin lokala marknad. Siffran är något mindre än 2017 då underskottet enligt kommunerna var rekordstort.

 • Långdragna bygglov är på väg bort

  Boverket Den 1 januari 2019 infördes sanktioner som ska sätta press på kommunernas bygglovshantering. Om ärendena inte bereds i tid får kommunerna inte längre ta ut någon avgift. Men synen på om detta kommer att leda till det bättre går isär.

 • Färre bostadsbolag lämnar otillåtna värdeöverföringar

  Boverket Enligt en rapport från Boverket var de totala värdeöverföringarna från kommunala allmännyttiga bostadsbolag drygt 827 miljoner kronor under 2017.

 • “Avstannande och splittrad marknad”

  Boverket Enligt Boverkets senaste prognos minskar antalet påbörjade bostäder med 20 procent nästa år, men att skillnaderna är stora runt om i landet. Myndigheten spår att 54 500 bostäder kommer att påbörjas 2019. 

 • Branschens syn på nya arkitekturpolitiken

  Boverket Det har varit delade meningar sedan den nya arkitekturpolitiken presenterades. När Fastighetsnytt frågar branschen vad de tycker om den nya rollen som riksarkitekt, är de flesta dock positiva.

 • Helena Bjarnegård utsedd till riksarkitekt

  Boverket Boverket anställer Helena Bjarnegård som Sveriges riksarkitekt. Hon kommer närmast från Göteborgs stad, där hon varit stadsträdgårdsmästare. 

 • Tidsplaner för digitaliserad planprocess

  Boverket Regeringen ger Boverket och Lantmäteriet i uppdrag att ta fram tidsplaner för sina respektive satsningar på digitalisering inom samhällsbyggnadsområdet. 

 • 67 000 bostäder om året

  Boverket Enligt Boverkets byggbehovsprognos behövs 67 000 nya bostäder i snitt varje år fram till 2025.

 • Så lockas utländska anbudsgivare

  Boverket Det ska bli lättare för utländska byggaktörer att etablera sig i Sverige. På tisdagen lanserade regeringen därför en ny webbplats som presenterar svenska byggregler och villkor på engelska.

 • Nästa steg för gestaltad livsmiljö

  Boverket I februari presenterade regeringen sin proposition för en ny arkitekturpolitik. Nu får Boverket i uppdrag att genomföra arbetet. 

 • ”Behövs 80 000 nya bostäder per år”

  Boverket På onsdagen höll Boverket en presskonferens om läget på bostadsmarknaden med utgångspunkt i Statistiska centralbyråns senaste siffror. Boverket flaggar för att byggtakten måste öka för att möta den befolkningsökning Sverige står inför och det underskott som uppstått.     

 • Ändring i PBL straffar långa ledtider

  Boverket Regeringen vill införa ett system med avgiftsreduktion för sökande när tidsfristen för handläggningsärenden om bygglov, förhandsbesked och startbesked överskrids. Ändringarna i plan- och bygglagen hoppas leda till effektivare byggande. 

 • Regeringen vill inrätta en riksarkitekt

  Boverket På torsdagen presenterade regeringen sin proposition för politik för gestaltad livsmiljö, där man föreslår att ett nytt politiskt mål för arkitektur, form och designpolitik införs.

 • 30 statliga miljoner till digitalisering

  Boverket Regeringen satsar 30 miljoner kronor på en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Det är Lantmäteriet och Boverket som får i uppdrag att främja processen. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived