Posts Tagged ‘Boet Bostad’

 • Boet Bostad bygger i Hammarö

  Boet Bostad Boet Bostad förvärvar en fastighet i Hammarö kommun. Syftet är att utveckla 120 nya bostäder på platsen. 

 • Boet Bostad säljer i Kalmar

  Boet Bostad Boet Bostad avyttrar ett bostadsprojekt i Snurrom, Kalmar till Bolite Bostäder. Projektet omfattar uppförandet av två nya bostadshus med totalt 218 hyreslägenheter. 

 • 100 nya bostäder i Örebro

  Boet Bostad Boet Bostad planerar utvecklingen av 100 nya hyresbostäder i Norra Ormesta, i Örebro efter vinst i en markanvisningstävling. Projektet omfattar fastigheten Kärrhöken 1, belägen i nära anslutning till Örebro universitet. 

 • Boet Bostad rekryterar

  Boet Bostad Maria Enarsson blir ny fastighetsutvecklare hos Boet Bostad. Hon kommer närmast från Upplands Väsby kommun där hon arbetat som markstrateg, projektledare och exploateringsingenjör. 

 • Boet Bostad rekryterar från ALM Equity

  Boet Bostad Boet Bostad rekryterar Stephanie Lenngren som projektansvarig för bolagets nyproduktion. Hon kommer närmast från rollen som projektutvecklare på ALM Equity, och kommer även att ingå i bolagsledningen. 

 • Bygger 100 hyresrätter i Göteborg

  Boet Bostad Boet Bostad utvecklar 100 nya hyresrätter i Kviberg, Göteborg efter att de tilldelats en markanvisning från staden.

 • Rikshem köper bostäder i Norrköping

  Boet Bostad Rikshem förvärvar ett hyresrättsprojekt i Norrköping av Boet Bostad. Projektet innehåller 132 bostäder.

 • Sara Johansson till Boet Bostad

  Boet Bostad Sara Johansson som nyligen lämnade sin tjänst som fastighetsutvecklingschef på Concent har rekryterats till Boet Bostad där hon bli utvecklingsansvarig och tar plats i ledningsgruppen.

 • Bygger nytt projekt i Norrköping

  Boet Bostad Boet Bostad, dotterbolag till Söderberg Förvaltning, har tecknat ett markreservationsavtal med Norrköpings kommun om att bygga 150 nya bostäder i stadsdelen Hageby.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived