Posts Tagged ‘Biljana Pehrsson’

 • Vd köper i Kungsleden

  Biljana Pehrsson Kungsledens vd, Biljana Pehrsson, har den 12 mars köpt 5000 aktier i bolaget. Hon köpte aktierna till kursen 56,38 kronor per aktie.

 • Kungsleden lånar 1,35 miljarder

  Biljana Pehrsson Kungsleden har emitterat två obligationer till ett sammanlagt värde om 1 350 miljoner kronor. Emissionerna sker inom ramen för bolagets nyupprättade MTN-program. Likviden från emissionen kommer att användas för refinansiering av säkerställd kortsiktig bankfinansiering.

 • Vd köper aktier i Kungsleden

  Biljana Pehrsson Kungsledens vd Biljana Pehrsson köpte på tisdagen 2 000 aktier i bolaget. Transaktionen gjorde hon till kursen 53,6 kronor per aktie.

 • Vd köper aktier i Kungsleden

  Biljana Pehrsson Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden, köpte på måndagen 1 000 aktier i bolaget. Aktierna köpte hon till kursen 52,5 kronor per aktie.

 • Pehrsson till Einar Mattssons styrelse

  Biljana Pehrsson Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden, tar plats i Einar Mattssons styrelse. Även Leif Johansson, Industrial Advisor på Ratos föreslås ta en plats. De ersätter bland annat två i familjen Ränk.

 • Vd köper aktier i Kungsleden

  Biljana Pehrsson Kungsledens vd Biljana Pehrsson har köpt 2 000 aktier i bolaget. Köpet ägde rum 18 februari. Pehrsson äger nu 27 000 aktier i bolaget.

 • Ett starkt kvartal av Kungsleden trots rött på sista raden

  Biljana Pehrsson Kungsleden redovisar ett driftnetto om 441 miljoner kronor för 2015 års fjärde kvartal. Det är en rejäl ökning jämfört med motsvarande kvartal året innan och kanske den tydligaste av signaler om vilken enorm förändring bolaget har genomgått, inte bara de senaste åren utan även under 2015.

 • Överraskad av beståndets kvalité

  Biljana Pehrsson Kungsleden har gått ifrån att vara ett fastighetsbolag på dekis till att vara ett till synes välskött och stabilt bolag. På endast 18 månader. Omvandlingen har letts av vd Biljana Pehrsson som tillträdde i september 2013. För Fastighetsnytt berättar hon om den resan.

 • Kungsleden flyttar till Kungsholmen

  Biljana Pehrsson Kungsleden AB har beslutat att flytta sitt huvudkontor till egna lokaler på Warfvinges väg 29-33 på västra Kungsholmen i Stockholm.

 • HFD nobbar Kungsleden

  Biljana Pehrsson Kungsleden meddelade på fredagen att Högsta förvaltningsdomstolen avslagit bolagets ansökan om prövningstillstånd.

 • Kungsleden genomför nyemission

  Biljana Pehrsson Kungsledens styrelse har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 1,5 miljarder kronor i syfte att realisera bolagets tillväxtplaner.

 • Kungsleden aktiva köpare igen

  Biljana Pehrsson Renodlingen kommer att fortsätta men huvudfokus skiftar nu mot förvärv av fastigheter, berättar Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

 • Biljana Pehrsson

  Kungsleden överklagar sannolikt

  Biljana Pehrsson Något beslut om huruvida Kungsleden kommer att överklaga Kammarrättens dom i de sex så kallade BV-mål som Fastighetsnytt har rapporterat om har inte tagits. Enligt vd Biljana Pehrsson kommer bolaget dock sannolikt att ansöka om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

 • Ny affärsledning i Kungsleden

  Biljana Pehrsson Kungsleden inrättar från och med 1 oktober en ny affärsledning som ersätter den tidigare koncernledningen.

 • Årets kvinnliga förebilder

  Biljana Pehrsson Biljana Pehrsson, vd Kungsleden och Siv Malmgren, vd John Mattson tilldelas utmärkelsen ”Årets kvinnliga förebild i fastighetsbranschen 2013”

 • Ny vd blickar framåt

  Biljana Pehrsson Biljana Pehrsson får uppgiften att styra Kungsleden in i framtiden.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived