Posts Tagged ‘Barkarbystaden’

 • CBRE: Räkna med att OS ger högre bostadspriser

  Barkarbystaden Bostadspriserna väntas stiga i delar av Stockholm och Åre om det blir Sverige som får arrangera vinter-OS 2026, enligt fastighetsrådgivaren CBRE.

 • 1 100 bostadsrätter blir hyresrätter

  Barkarbystaden Efter att bostadsrättsmarknaden svajat det senaste året har 1 100 svårsålda bostäder ombildats till hyresrätter. Flest står Wallenstam för, 370 stycken. Det skriver Hem&Hyra.

 • Småa “anpassar sig efter marknadsläget”

  Barkarbystaden Bostadsutvecklare Småa hakar på flera andra bolag, och ökar sin exponering mot hyresrätter när man ändrar upplåtelseformen för sina planerade lägenheter i Barkarbystaden, Järfälla. 

 • Ännu en tunnelbanestation i Barkarby

  Barkarbystaden Järfälla kommun har tillsammans med Stockholms länds landsting beslutat att anlägga ytterligare en stationsuppgång för den nya tunnelbanan i Barkarby. Investeringen uppgår till 91 miljoner kronor.

 • Serneke bygger sju kvarter i Järfälla

  Barkarbystaden Järfälla skriver avtal om markanvisning med Serneke som bygger sju kvarter i nya Veddesta. Markanvisningsavtalet innebär att Serneke under tre år får ensamrätt att förhandla med Järfälla kommun om överlåtelse och exploatering av området.

 • Blir delägare i Barkarby Science Park

  Barkarbystaden Järfälla kommun går in som delägare i bolaget Barkarby Science Park, ett bolag för forskning och utveckling inom samhällsbyggnad.

 • Sista markanvisning i Barkarbystaden 1

  Barkarbystaden Järfälla kommun markanvisar kvarter 6, det sista i Barkarbystadens första detaljplan, till Småa och Brabo Stockholm. Totalt ska 200 bostadsrätter byggas.

 • Fem aktörer blir ankare i Barkarbystaden

  Barkarbystaden Järfälla har tecknat avtal om tidig markanvisning när det gäller detaljplaner för 6 000 bostäder med fem så kallade ankarbyggbolag i den framväxande Barkarbystaden.

 • 18 000 bostäder i växande Barkarbystaden

  Barkarbystaden De nya tunnelbanestationerna kommer bli naven i den framväxande Barkarbystaden i Järfälla där man nu hoppas att kunna läka ihop de olika delarna i kommunen.

 • 1 600 bostäder och tunnelbana i Järfälla

  Barkarbystaden Kommunstyrelsen i Järfälla har tagit beslut om att detaljplanera nästa etapp i Barkarby, Barkarbystaden IV, som innehåller tunnelbanestation med två uppgångar och 1 600 nya bostäder.

 • Nya tunnelbanan kommer närmare

  Barkarbystaden Efter att Stockholmsförhandlingen avslutades kommer stadens nya tunnelbana allt närmare. Exploateringskontoret föreslår att samtliga nämnder godkänner de genomförandeavtal som nu tagits fram med alla kommuner.

 • Hemsös sjukhus i Barkarby flyttas

  Barkarbystaden I våras fick Hemsö en markanvisning för att bygga ett nytt sjukhus i Barkarbystaden, nära den blivande tunnelbanan. Då tunnelbaneanläggningen har förändrats, har Hemsö fått en ny markanvisning gällande en byggrätt på upp till 50 000 kvadratmeter.

 • Planerar nytt kontor i Barkarbystaden

  Barkarbystaden Järfälla kommun, Atrium Ljungberg och E.ON fördjupar samarbetet i den framväxande Barkarbystaden, och har tecknat en avsiktsförklaring för hållbar stadsutveckling. Dessutom vill E.ON etablera ett Stockholmskontor i det planerade huset BAS Barkarby.

 • Lanserar Barkarby Science Park

  Barkarbystaden Som en del av den snabba utvecklingstakten i Järfälla, med Barkarbystaden som flaggskepp, lanserar kommunen ny Barkarby Science Park – en arena för utveckling inom samhällsbyggnad.

 • Fyra nya kvarter bygger broar i Järfälla

  Barkarbystaden Skanska får en direktanvisning av Järfälla kommun för att bygga fyra nya kvarter i anslutning till den nya Veddestabron. Kvarteren och bron ska knyta samman Veddesta med Barkarbystaden.

 • 5 000 bostäder i Järfällas största detaljplan

  Barkarbystaden Järfälla kommun går nu ut på samråd med kommunens hittills största detaljplan. Totalt sett pågår arbete med detaljplaner för 10 000 bostäder i kommunen just nu.

 • Avtal klart om BAS Barkarby

  Barkarbystaden Kommunstyrelsen i Järfälla kommun fattade på måndagskvällen beslut om att hyra närmare 11 000 kvadratmeter av Atrium Ljungberg för gymnasieutbildning, multihall, bibliotek och annan kulturverksamhet i BAS Barkarby i Barkarbystaden.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived