Posts Tagged ‘Balder’

 • Ordförande miljonsäljer i Balder

  Balder Christina Rogestam, styrelseordförande i Balder, sålde den 22 mars 24 000 B-aktier i bolaget. Aktierna sålde hon till kursen 205 kronor per aktie.

 • Lidl öppnar hos Balder i Göteborg

  Balder Lidl har tecknat avtal om en ny butik vid Frölunda Torg, Göteborg. Den 1 400 kvadratmeter stora lokalen ägs av Balder. 

 • Balder köper hotell av Skanska

  Balder Balder förvärvar hotellprojektet Gradianten i Jönköping av Skanska. Den 18 våningar höga byggnaden förvärvas för 430 miljoner kronor. 

 • Storägare har sålt rubbet i Balder

  Balder Anders Hedin som blev en storägare i fastighetsbolaget Balder i samband med att Balder köpte I. A. Hedin Fastighets bestånd av bilhallar, till ett fastighetsvärde om 4,2 miljarder kronor, har sålt alla sina aktier i bolaget.

 • Balder förvärvar för 728 miljoner

  Balder Balder förvärvar en handelsfastighet i Göteborg för 728 miljoner kronor. Fastigheten ligger i Högsbo och omfattar 33 000 kvadratmeter. 

 • “Många kände sig nedprioriterade”

  Balder Precis som Fastighetsnytt tidigare rapporterat så har Sundbyberg flera stora stadsutvecklingsprojekt på gång. Ett av de största är utvecklingen av Hallonbergen centrum, ett problemfyllt område som bland annat Wallenstam, Folkhem och Balder ska hjälpa till att lyfta.

 • 325 nya bostäder i Göteborg

  Balder Wallenstam får två markreservationer i Göteborg. Totalt 325 bostäder ska byggas, dels vid Lagerströmsplatsen tillsammans med Balder och Tornet, och dels i Hovås.

 • Balder vinner tävlingen i Hallonbergen

  Balder Det blir Balder som kommer att utveckla Hallonbergen centrum i Sundbyberg. Ett nytt torg, ett hotell, en saluhall – och 800 nya bostäder ska byggas. Kommunen säljer marken för 840 miljoner kronor.

 • Rogestam säljer Balder-aktier för en miljon

  Balder Christina Rogestam, styrelseordförande i Balder, sålde på måndagen 5 000 B-aktier i bolaget till kursen 207,2 kronor per aktie. Det innebär att hon sålde aktier för drygt en miljon kronor.

 • Balder lånar 8 miljarder på euromarknaden

  Balder Balder har emitterat obligationer för totalt 850 miljoner euro, motsvarande cirka 8,1 miljarder kronor, på den europeiska penningmarknaden, eurobond-marknaden.

 • Balder delårsrapport K2 2017

  Balder Delårsrapport januari-juni 2017 Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 296 Mkr (1 015), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 25 % till 6,65 kr (5,31). Hyresintäkterna uppgick till 2 882 Mkr (2 565). Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 700 Mkr (1 733) motsvarande 20,00 kr per stamaktie (9,47).

  Balder fimpar preffarna

  Balder Balder planerar att lösa in samtliga preferensaktier i bolaget och ersätta dem med en hybridobligation motsvarande cirka 350 miljoner euro som man avser emittera på den europeiska penningmarknaden.

 • Säljer andel i JV till Balder för 150 miljoner

  Balder Balder och Oscar Properties har kommit överens om att Balder köper Oscars hälfenandel i fastigheten Murmästaren 3 på Kungsholmen i Stockholm för 150 miljoner kronor.

 • Köper 56 procent av Serena Properties

  Balder Fastighets AB Balder har avtalat om att förvärva 56 procent av Serena Properties AB, ett bolag som idag ägs av Ratos, Varma Mutual Pension Insurance Company och Redito.

 • Balder miljardköper hotell i Köpenhamn

  Balder Balder har avtalat om förvärv av fyra hotellfastigheter i centrala Köpenhamn för totalt en miljard kronor.

 • Sju fick mark i Rosendals tredje etapp

  Balder Uppsala kommun presenterade på torsdagen vinnarna i markanvisningstävlingen för den tredje etappen av Rosendal. Det rör sig om nio tilldelningsområden som omfattar sammanlagt 447 lägenheter.

 • Fastighetschef säljer i Balder

  Balder Benny Ivarsson, fastighetschef i Balder, sålde på fredagen 1 000 B-aktier i bolaget. Av Finansinspektionens insynsregister framgår att han sålde aktierna via bolag.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived