Posts Tagged ‘Åsa Henninge’

 • Vad krävs för att bygga de bostäder som behövs?

  Åsa Henninge I stort påverkar utvecklingen på privatbostadsmarknaden svensk ekonomi och tillväxt och tillsammans med en ökad makrotillsyn finns risker för en hemmalagad kris. Med bolånetak, amorteringskrav och skuldkvotstak samt förslag om begränsade ränteavdrag är utvecklingen framgent osäker, skriver Åsa Henninge, vd på Wästbygg Projektutveckling.

 • Dags för nytt hyressättningssystem

  Åsa Henninge Om Stefan Attefall förtjänstfullt kan kallas Plan- och bygglovsministern som bidrog till en uppluckring och förenkling av lagar och regler för att skapa nya bostäder så är min förhoppning att nästa förtjänst inom bostadspolitiken rör hyressättningssystemet.

 • Åsa Henninge lämnar NAI Svefa

  Åsa Henninge Åsa Henninge, analyschef på NAI Svefa, lämnar bolaget och blir ny vd på Wästbygg Projektutveckling. 

 • Från fastigheter till samhällsinfrastruktur?

  Åsa Henninge Är vi på väg mot ett nytt glödhett investeringssegment på svensk fastighetsmarknad? För samhällsinfrastruktur i dess vida mening finns minst lika goda förutsättningar som inom segmentet samhällsfastigheter.

 • Fastigheter – ett medel för tillväxt version 2.0

  Åsa Henninge Med det stora fastighetsbestånd som kommunerna innehar och med flera aktörer som är beredda till investeringar i en glödhet fastighetsmarknad är möjligheterna för kommunerna stora.

 • Bostadsbristens beståndsdelar

  Åsa Henninge De svenska bostadspriserna har stigit markant och konsekvent sedan 1996. Samtidigt som bostadspriserna i riket som helhet har stigit med cirka 300 procent under perioden har storbankernas 5-åriga listräntor gått i motsatt riktning, från knappa 10 procent under inledningen av 1996 till knappt 2,5 procent idag.

 • Från bevarande till hållbar stadsplanering

  Åsa Henninge Fokus inom stadsplanering har under lång tid inriktats på hur vi ska bevara våra städer. I Stockholms översiktsplan från 1990 samt 1999 konstaterades att Stockholm i huvudsak var färdigbyggt. I efterhand har vi insett att denna inriktning försvårar möjligheter för nyproduktion.

 • Mer pengar till infrastruktur

  Åsa Henninge “Regeringen, oavsett färg, har visat sig ovillig att pröva privata investeringar i infrastruktur i någon större utsträckning.”

 • Samhällsfastigheter – ett medel för tillväxt

  Åsa Henninge I den nya ekonomiska geografin flyttar inte längre människor dit jobben finns utan omvänt flyttar jobben dit människor vill bo. Utifrån det perspektivet vinner den som kan skapa den miljö där man helst vill leva.

 • Fastigheter före vård, skola och omsorg

  Åsa Henninge Medan offentlig samhällsservice i allt större omfattning överlåts att utföras av privata aktörer värnar majoriteten av landets kommuner och landsting om att fortsätta äga sina fastigheter.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived