Posts Tagged ‘Årstafältet’

 • 4500 nya bostäder i Stora Sköndal

  Årstafältet Tidigare i veckan tog den grönblåa majoriteten i Stockholms stad beslut om stadsutvecklingsplanen för totalt 4871 nya bostäder. Av dessa ingår 4500 bostäder i området Framtidens Stora Sköndal, där cirka hälften kommer bli hyresrätter. 

 • 250 nya bostäder på Årstafältet

  Årstafältet Wästbygg Projektutveckling och Småa AB föreslås tilldelas varsin markanvisning för cirka 125 nya bostäder vardera på Årstafältet i Stockholm. Dessutom tilldelas Sisab en markanvisning för en ny grundskola för 900 elever. 

 • Övertar byggrätt från Folksam

  Årstafältet HSB Stockholm har övertagit en byggrätt från Folksam, som gäller cirka 76 hyresrätter i den första etappen av utbyggnaden av Årstafältet. 

 • White ritar bostäder vid Årstafältet

  Årstafältet White har i samarbete med byggherrarna Nordfeldt och Lindbäcks vunnit Stockholms stads markanvisningstävling för Årstafältet med sitt förslag om 180 bostäder i trähus.

 • Överklagar planer för Årstafältet igen

  Årstafältet Stockholms stad planerar att bebygga Årstafältet med 6 000 nya bostäder. En överklagan för den första detaljplanen avslogs i mitten av mars av mark- och miljödomstolen. Nu tar dock Nätverket Årstafältet frågan till en högre instans.

 • Årstafältet expanderar med Botrygg

  Årstafältet Exploateringsnämnden i Stockholm markanvisar cirka 100 bostäder till Botrygg inom ramen för fjärde etappen av bebyggelsen av Årstafältet. Totalt ska 6 000 bostäder byggas.

 • Antar DP för 1 000 lägenheter

  Årstafältet Stockholms kommunfullmäktige planerar att anta detaljplanen för 1 000 lägenheter på Årstafältet, som en första etapp av de 4 500 bostäder som ska byggas där.

 • Patriam och Tobin byter projekt

  Årstafältet Patriam har förvärvat Tobin Properties andel i kvarteret G på Årstafältet i Stockholm. Samtidigt förvärvar Tobin Properties Patriams andel i projektet Brofästet i Norra Djurgårdsstaden.

 • 200 nya bostäder via gemensamt bolag

  Årstafältet Veidekke Bostad och Ica Fastigheter ska i ett gemensamt bolag utveckla bostäder. De planerar att uppföra mer än 200 bostäder ovanpå en handelsfastighet som ägs av ICA på Årstafältet.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived