Posts Tagged ‘Anna Johansson’

 • Inrättar statligt råd för utvecklingen av Arlanda

  Anna Johansson På onsdagen aviserade infrastrukturminister Anna Johansson (S) att ett särskilt Arlandaråd ska inrättas, med uppgift att bidra till regeringens arbete med att på lång sikt utveckla Arlanda flygplats.

 • Regeringen: höghastighetstågen blir av

  Anna Johansson På fredagen presenterade infrastrukturminister Anna Johansson (S) den nya infrastrukturplanen, där hon bland annat slår fast att nya stambanor för höghastighetståg “ska färdigställas”. Dessutom ska ett ökat bostadsbyggande väga in när olika satsningar ska prioriteras.

 • Statlig kontroll av underhåll på järnvägarna

  Anna Johansson Regeringen har beslutat att Trafikverket snarast ska genomföra åtgärder för att i egen regi övervaka behovet av underhåll på järnvägen.

 • Regeringen förlänger id-kontrollerna

  Anna Johansson På onsdagen beslutade regeringen att förlänga id-kontrollerna på vägarna mellan Sverige och Danmark. Man bedömer att de är “nödvändiga för den allmänna ordningen”.

 • Regeringen vill ha höghastighetsbanor

  Anna Johansson Under torsdagen presenterade infrastrukturminister Anna Johansson och klimatminister Isabella Lövin infrastrukturpropositionen. Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman. Man tillägger också att utbyggnaden ska ske i en takt som ekonomin tillåter.

 • Infrastruktur och bostäder ”krokar arm”

  Anna Johansson Att infrastruktur genererar nya, intressanta platser för stadsutveckling är de flesta överens om. Flera svenska städer kan tacka järnvägen för sin existens.

 • Söker statligt stöd för kollektivtrafik

  Anna Johansson Uppsala kommun kommer att ansöka om så kallade stadsmiljöavtal, för att delfinansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken som ska till i samband med byggandet i Rosendal och Ulleråker.

 • Kritik mot den statliga infrastrukturpolitiken

  Anna Johansson Regeringen fattar beslut om investeringar i vägar och järnvägar för hundratals miljarder kronor på bristfälligt underlag. Det hävdar SNS Konjunkturråd som under torsdagen presenterade rapporten ”Vart är vi på väg? Systemfel i transportpolitiken”.

 • Hoppas på ersättning från regeringen

  Anna Johansson Att de nyligen införda gränskontrollerna riskerar att skada Öresundsregionen är något som både politiker och näringsliv varnat för. Politiska ledare från Malmö och Region Skåne tror dock att regeringen kan komma att kompensera regionen i efterhand.

 • Två miljarder till stadsmiljöavtal

  Anna Johansson Regeringen har avsatt två miljarder kronor under mandatperioden till så kallade stadsmiljöavtal. Stödet aviserades redan i vårändringsbudgeten, men i och med en ny förordning kan pengarna nu börja fördelas ut.

 • Svarar på kritik om nedlagda nattåg

  Anna Johansson Efter att nedläggningen av tre fjärdedelar av nattågstrafiken i Jämtland mött omfattande kritik svarar infrastrukturminister Anna Johansson: ”Det är inte något jag som infrastrukturminister kan, eller med det nuvarande systemet bör, gå in och styra”.

 • Almedalen: ”En ständig kamp om begränsade resurser”

  Anna Johansson Det handlar mycket om järnväg i regeringens infrastruktursatsningar. Behovet är också stort över hela landet konstaterar infrastrukturminister Anna Johansson (S). Dock kommer inte anslagen att räcka till alla investeringar som krävs. För infrastrukturministern, som talade på Business Arena Almedalen, är järnvägsunderhåll, bättre punktlighet och ökat förtroende för järnvägen de viktigaste utmaningarna i närtid.

 • Norrbotniabanan inte med i planerna

  Anna Johansson Det ser inte ut att bli en byggstart av Norrbotniabanan under denna mandatperiod uppger Norrbottens-Kuriren som talat med infrastrukturminister Anna Johansson.

 • Tillförordnad GD för Trafikverket är utsedd

  Anna Johansson Trafikverket har utsett Torbjörn Suneson som tillförordnad generaldirektör när Gunnar Malm lämnar i slutet av februari.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived