Posts Tagged ‘ALM Equity’

 • Lämnar projekt i Stockholms city

  ALM Equity AMF Fastigheter säljer tomträtten till Jakob Mindre 5 i Stockholms city till Axfast. Fastigheten köptes 2014 för att utreda möjligheten att skapa bostäder i den tillsammans med ALM Equity. 

 • ALM säljer andel i Bromma-projekt

  ALM Equity ALM Equity säljer sin andel i detaljplaneprojektet Archimedes i Ulvsunda, Bromma till investerare, till ett underliggande fastighetsvärde på 477 miljoner kronor. 

 • Vice vd köper i ALM

  ALM Equity Louise Eklund, vice vd på ALM Equity, köpte den 12 december 300 aktier i bostadsutvecklingsbolaget. Aktierna köpte hon till kursen 177 kronor.

 • Boet Bostad rekryterar från ALM Equity

  ALM Equity Boet Bostad rekryterar Stephanie Lenngren som projektansvarig för bolagets nyproduktion. Hon kommer närmast från rollen som projektutvecklare på ALM Equity, och kommer även att ingå i bolagsledningen. 

 • Andra nyemissionen på mindre än en vecka

  ALM Equity Styrelsen i ALM Equity har beslutat om en ny riktad emission av preferensaktier i bolaget. Denna gång emitterar man aktier till en grupp om färre än 150 investerare och högst handlar det om 1 798 761 nya preffar i bolaget.

 • ALM Equity emitterar preffar

  ALM Equity ALM Equitys styrelse har beslutat att emittera 201 239 nya preferensaktier i bolaget. Det rör sig om en apportemission där ALM Equity köper loss resterande 50 procent i Svartbäcken Holding AB samt 2,5 procent i Saltsjö-Järla Holding AB.

 • ALM säljer i Uppsala för 447 miljoner

  ALM Equity ALM Equity säljer en fastighet med 141 lägenheter i Uppsala, tillsammans med en byggrätt för bostäder. Fastigheten säljs till Brf Njord genom ombildning, för 447 miljoner kronor.

 • ALM Equity lånar 600 miljoner

  ALM Equity ALM Equity har lånat upp 600 miljoner kronor via en icke-säkerställd obligation som är en del av ett större lån vars rambelopp uppgår till en miljard kronor.

 • Storägare stuvar om i ALM Equity-innehav

  ALM Equity Gérard Versteegh som är en av ALM Equitys största ägare och ledamot i bolagets styrelse gjorde på skärtorsdagen en intern omorganisation av hela sitt innehav i bostadsutvecklingsbolaget, både stam- och preferensaktier.

 • Köper vid Telefonplan för 860 miljoner

  ALM Equity Telefonplan Stockholm Property har sålt hela sitt fastighetsinnehav, som består av två fastigheter Timotejen 19 och 28, till dotterbolag till ALM Equity.

 • 100 procent av Småas aktier sålda

  ALM Equity 100 procent av aktieägarna i Småa har nu accepterat ALM Equitys erbjudande om köp av aktier – vilket innebär att man nu äger hela bolaget.

 • ALM köper Småa för 870 miljoner

  ALM Equity ALM Equity köper JM:s och HSB Projektpartners andelar i bostadsutvecklingsbolaget Småa. Totalt köper de 71,4 procent av aktier och röster i bolaget för 620 miljoner.

 • ALM Equity förvärvar i Nacka

  ALM Equity ALM Equity har tecknat avtal med HSB Stockholm angående förvärv och utveckling av bostadsbyggrätter om cirka 7 280 kvadratmeter vid Telegrafberget, Nacka kommun.

 • Hotell eller bostäder i Kista?

  ALM Equity Stockholms stad har lagt fram två förslag för att omvandla en kontorsbyggnad i Kista till 710 bostäder eller 560 hotellrum, som en del i att utveckla Kista till en mer blandad stad.

 • Emitterar obligationer om 275 miljoner

  ALM Equity ALM Equity har emitterat ytterligare obligationer om 275 miljoner kronor. De ingår i bolagets befintliga utestående obligationslån inom ett rambelopp av totalt 1 miljard kronor.

 • Byggstartar i Rinkeby

  ALM Equity Alm Equity har byggstartat bostadsprojektet Utblicken på Rinkebyterrassen i Västra Stockholm.

 • ALM bygger 130 hotellägenheter

  ALM Equity ALM Equity har tecknat avtal med Hesselby Slott för att bygga 130 så kallade hotellägenheter. Avtalet gäller gemensamt ägande och utveckling av hotellbyggrätter vid Hesselby slott i Stockholm.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived