Posts Tagged ‘Äldreboende’

  • Så ska Bodens äldrekris lösas

    Äldreboende Under tisdagen togs det första spadtaget i bygget av Bodens nya äldreboende, Björknäs – ett välkommet projekt i en kommun som i brist på annat tvingas inhysa äldre i dyra rum på Sunderby sjukhus.

  • Grönt ljus för ny stadsdel i Stockholm

    Äldreboende Stora Sköndal Framtidsutveckling planerar att fram till 2035 utveckla området vid Drevviken till en helt ny stadsdel. Detaljplanen är antagen och programförslaget är på samråd.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived