Posts Tagged ‘Aktieåterköp’

 • Unibail-Rodamco inleder aktieåterköp

  Aktieåterköp Styrelsen för Unibail-Rodamco, ett av Europas största börsnoterade fastighetsbolag, har beslutat att använda det bemyndigande man fick av stämman att köpa tillbaka egna aktier. Jätten kommer att återköpa aktier för upp till 750 miljoner euro.

 • Wallenstam inleder aktieåterköp

  Aktieåterköp Wallenstam offentliggjorde på torsdagen sin rapport och därmed avslutades bolagets tysta period för denna rapportperiod. I vanlig ordning har Wallenstam således inlett sina aktieåterköp för kvartalet.

 • Klövern inleder aktieåterköp

  Aktieåterköp Klövern kommer att inleda aktieåterköp i enlighet med det bemyndigande som styrelsen fick på bolagets stämma i april. Bemyndigandet omfattar högst 10 procent av aktierna i bolaget.

 • Besqab avser köpa tillbaka aktier

  Aktieåterköp Bostadsutvecklaren Besqabs styrelse har beslutat att man under perioden fram till nästa stämma köper tillbaka 120 000 aktier i bolaget.

 • Mäklar halv miljon Corem-aktier

  Aktieåterköp Handelsbanken inbördesmäklade på fredagseftermiddagen en aktiepost om 495 898 stamaktier i Corem Property Group, motsvarande 0,6 procent av kapitalet och 0,7 procent av rösterna i bolaget.

 • Återköpt egna aktier för 51 miljoner

  Aktieåterköp Corem Property Group återköpte under andra halvan av maj månad 1 804 549 stamaktier i bolaget till en snittkurs om 28,6 kronor per aktie. Det innebär att man köpte aktier i det egna bolaget för 51 221 651 kronor.

 • Återköper aktier för incitamentsprogram

  Aktieåterköp Styrelsen för Besqab har beslutat att bolaget från och med 29 februari ska inleda återköp av egna aktier i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i bolagets aktiebaserade incitamentsprogram.

 • Aktieåterköp för 44,5 miljoner

  Aktieåterköp Fem av börsens samhällsbyggnadsbolag köpte tillbaka egna aktier för sammanlagt 44,5 miljoner kronor under veckan som gick. Flitigast av dessa var JM som köpte tillbaka aktier för 15,7 miljoner kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived