Posts Tagged ‘Akelius’

 • Heimstaden förvärvar av Akelius i Lund

  Akelius Heimstaden förvärvar 288 bostäder i Lund från Akelius. Bostäderna har en total yta om cirka 15 000 kvadratmeter. 

 • Akelius tar in 5 miljarder via hybrider

  Akelius Akelius Residential meddelade på tisdagen att man har emitterat en obligation om 500 miljoner euro, motsvarande drygt 5 miljarder kronor. Det rör sig om en hybridobligation som enligt definition delvis klassas som eget kapital.

 • Akelius antar ny finanspolicy

  Akelius Styrelsen för Akelius Residential har beslutat att ändra bolagets finanspolicy så att bolagets rating från Standard & Poor‘s ska vara som lägst BBB och att målsättningen ska vara BBB+ eller högre.

 • Vill emittera hybridobligation

  Akelius Akelius meddelade på onsdage.n att man avser emittera en hybridobligation i storleksintervallet 300-500 miljon euro. Man har anlitat tre banker, Barclays, Danske Bank och Deutsche Bank

 • Akelius köper i Montreal

  Akelius Akelius har köpt 264 lägenheter i Kanadas näst största stad, miljonstaden Montreal. Fastigheten Peel Plaza ligger i anslutning till McGill University i centrala Montreal.

 • Akelius bokslutskommuniké 2017

  Akelius Hyresintäkterna steg till 4 122 miljoner,  en ökning med 5,1 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet steg till 2 413 miljoner, en ökning med 10,7 procent för jämförbara fastigheter. Fastighetsbeståndet hade en positiv värdeförändring om  8 554 miljoner, vilket motsvarar 9,7 procent. Fastigheter köptes för 12 490 miljoner. Fastigheter såldes för 7 096 miljoner, främst i

  Köper 1420 lägenheter i årets största affär

  Akelius 2017 års hittills största fastighetstransaktion offentliggjordes på fredagen när D. Carnegie & Co. köpte en portfölj om 27 bostadsfastigheter i Storstockholms ytterkanter från Akelius Residential.

 • Akelius utökar EMTN-program och avser emittera eurobond

  Akelius Akelius har utökat sitt EMTN-program och kan nu inom ramen för det emittera 2,5 miljarder euro. I förlängningen avser man att emittera en icke säkerställd obligation i euro om 500 miljoner euro, med förfall i mars 2024.

 • Akelius får höjd rating

  Akelius Standard and Poor’s har höjt kreditbetyget för Akelius och dess icke-säkerställda belåning till BBB. 

 • Akelius köper för 800 miljoner

  Akelius Akelius meddelar att bolaget förvärvat 19 fastigheter i London.

 • Akelius delårsrapport K3 2017

  Akelius Resultat före skatt sju miljarder  Hyresintäkterna steg till 3 051 miljoner, en ökning med 5,1 procent för jämförbara fastigheter.   Driftsöverskottet steg till 1 792 miljoner, en ökning med 9 procent för jämförbara fastigheter.  Fastighetsbeståndet hade en positiv värdeförändring om  6 397 miljoner, vilket motsvarar 7,3 procent.  Fastigheter köptes för 9 554 miljoner. Fastigheter såldes för

  Köper för 273 miljoner i Boston

  Akelius Akelius Residential har köpt 58 lägenheter i området Back Bay i Boston, intill Boston Public Gardens. Fastigheten är belägen fem kilometer från Harvard-universitetet och två kilometer från MIT.

 • Akelius emitterar 1,5 miljarder

  Akelius Akelius har emitterat nya obligationer om sammanlagt 1,5 miljarder kronor. Obligationerna emitteras i två trancher, den ena om 1 miljard kronor som löper med en fast årlig kupong om 1,125 procent.

 • Akelius expanderar i Kanada

  Akelius Akelius fortsätter sin expansion i Nordamerika genom att köpa 248 lägenheter i Montreal. Totalt betalar man 314 miljoner kronor för bostäderna.

 • Akelius köper mer i New York

  Akelius Akelius som under gårdagen kommunicerade ett förvärv av 245 lägenheter redovisar ytterligare ett förvärv i New York, nu en fastighet med 117 lägenheter.

 • Köper för 800 miljoner i New York

  Akelius Akelius köper en fastighet med 245 lägenheter på Manhattan i New York, USA. Prislappen ligger på 100 miljoner dollar, motsvarande 792 miljoner kronor.

 • Akelius lånar 3 miljarder i pund

  Akelius Akelius Residential har emitterat ett obligationslån i brittiska pund. Obligationerna är icke säkerställda och har ett nominellt belopp om 300 miljoner pund, motsvarande 3,1 miljarder kronor.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived