Posts Tagged ‘Åke Sundvall’

 • Åke Sundvall bygger 100 bostäder

  Åke Sundvall Åke Sundvall tilldelas en markanvisning för 100 lägenheter i den sista delen i den första etappen i utbyggnaden av Slakthusområdet.

 • Åke Sundvall bygger i Norra Djurgårdsstaden

  Åke Sundvall Åke Sundvall får en markanvisning för 120 hyresrätter samt en förskola i Norra Djurgårdsstaden. Bostäderna byggs i området Kolkajen. 

 • Bygger äldreboende i Vallentuna

  Åke Sundvall Åke Sundvall och Hemgården har tecknat avtal med omsorgsföretaget Humana om att uppföra ett äldreboende i Vallentuna. 

 • 100 nya bostäder i Uppsala

  Åke Sundvall Åke Sundvall Projekt AB har beviljats en markanvisning i Rosendal, i Uppsala och planerar för runt 100 nya hyreslägenheter.  Beslutet fattades av Mark- och exploateringsutskottet i Uppsala kommun. 

 • Klart: De får bygga på gamla Söderstadion

  Åke Sundvall Nu står det klart att ett konsortium med Wallenstam, Åke Sundvall och Castellum blir det som får bygga på marken vid före detta Söderstadion.

 • Fem aktörer blir ankare i Barkarbystaden

  Åke Sundvall Järfälla har tecknat avtal om tidig markanvisning när det gäller detaljplaner för 6 000 bostäder med fem så kallade ankarbyggbolag i den framväxande Barkarbystaden.

 • Uppsala tecknar avtal för ökat byggande

  Åke Sundvall Uppsala kommun har tecknat avtal med Åke Sundvall AB om att bygga 100 hyresrätter om året från och med 2017, totalt 500 stycken. Aktörerna ska samarbeta för produktion av bostäder på kommunal mark.

 • Får markanvisning i Barkarbystaden

  Åke Sundvall Järfälla kommun har tecknat markanvisningsavtal med fastighetsbolaget Åke Sundvall AB. Avtalet omfattar 220 bostadsrätter i Barkarbystaden.

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived