• Acrinova köper i Staffanstorp

  Syd Acrinova förvärvar fastigheterna Borggård 1:372, 1:385 och 1:549 i Staffanstorp. Affären baseras på ett underliggande fastighetsvärde på 57,8 miljoner kronor. 

 • Wihlborgs miljardköper i Helsingborg

  Syd Wihlborgs genomför ett miljardförvärv i Helsingborg – den här gången handlar det om den så kallade Tretornfabriken i centrala staden. De 51 000 kvadratmeterna förvärvas för 1,2 miljarder kronor. 

 • Svenska Bostadsfonden förvärvar i syd

  Syd Svenska Bostadsfonden förvärvar 107 lägenheter i Laholm och Kävlinge för totalt 113 miljoner kronor. 

 • 3 900 bostäder i Lunds nya stadsdel

  Syd Byggnadsnämnden i Lund har godkänt programmet för Västerbro, stadens nästa stora stadsutvecklingsprojekt. Totalt planeras upp till 3 900 nya bostäder när det centrumnära industriområdet omvandlas. 

 • Wihlborgs bygger nytt i Malmö

  Syd Wihlborgs bygger ytterligare 4 000 kvadratmeter i Medeon Science Park i Malmö. 

 • Malmö Cityfastigheter hyr ut

  Syd Malmö Cityfastigheter har tecknat åtta nya hyresavtal i Arbetsförmedlingens gamla lokaler på Storgatan, i Malmö. I nuläget återstår endast cirka 250 kvadrameter. 

 • Brinova förvärvar i Karlskrona

  Syd Brinova förvärvar fastigheten Frimuraren 2 i Karlskrona. Affären baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 16 miljoner kronor. Säljare är Tönnerviks Fastighets AB. 

 • Lansa bygger 300 lägenheter i Helsingborg

  Syd Lansa Fastigheter planerar för 300 nya lägenheter i stadsdelen Ramlösa i Helsingborg, efter att stadsbyggnadsnämnden fattat ett planbesked där arbetet med en ny detaljplan ska påbörjas. 

 • Köpenhamn tidigarelägger ny stadsdel

  Syd ”Lille Vesterbro” kallar Köpenhamns överborgmästare den nya stadsdel som nu börjar planeras i staden. Utvecklingen av området tidigareläggs därmed nio år, rapporterar Berlingske. Runt 4 000 bostäder väntas området kunna inrymma.

 • Jernhusen hyr ut i Foajén

  Syd Jernhusen har sedan tidigare tecknat hyresavtal för 85 procent av kontorsytorna i Foajén i framväxande Nyhamnen, Malmö. Nu har man även hyrt ut till verksamheter i bottenplan.

 • Ny hyresgäst i Epic

  Syd Skanska har tecknat ett hyresavtal med Web Manuals i kontorshuset Epic, i Malmö. Inflyttning sker till våren 2020.

 • Svenska Hus hyr ut i Malmö

  Syd Svenska Hus hyr ut 1130 kvadratmeter i fastigheten Fredriksborg, i Malmö. Ny hyresgäst är Aderans AB som tecknat ett 7-årigs avtal. Uthyrningen avser lagerytor samt lokaler för kontor och utbildning. 

 • Midroc hyr ut i WTC

  Syd Midroc tecknar två hyresavtal i World Trade Center på Propellergatan i Malmö. 

 • Wihlborgs hyr ut på Berga

  Syd Wihlborgs har tecknat ett hyresavtal om 4 400 kvadratmeter på Berga i Helsingborg. Avtalet gäller nybyggda kontors- och produktionslokaler. 

 • SBB förvärvar i Höganäs

  Syd SBB har förvärvat fastigheterna Olympia 14 och 15 i Höganäs kommun. Säljare är det kommunala bostadsbolaget Höganäshem. Fastigheterna består av totalt tolv bostadshus som inhyser 122 lägenheter. 

 • Klartecken för kvarteret Gryningen

  Syd Tornet Bostadsproduktion har tillsammans med Tengbom arkitektkontor vunnit markanvisningstävlingen för kvarteret Gryningen i Brunnshög, i Lund. Nu har det vinnande förslaget godkänts av den Tekniska nämnden i Lunds kommun. 

 • NCC gör stor uthyrning till Nordea

  Syd NCC har tecknat ett femton år långt hyresavtal med Nordea i Århus, Danmark. Avtalet gäller 8 500 kvadratmeter. 

Bläddra bland tidigare utgavor i arkived